Czas przyszły – wiedza podstawowa – #30

W naszej codziennej mowie, zarówno polskiej jak i angielskiej nie jesteśmy w stanie opisywać przyszłych zdarzeń bez czasu przyszłego, po angielsku nazywanym – future simple tense.

W języku angielskim przyszłość można wyrażać między innymi przy pomocy czasownika posiłkowego will lub shall . Zobacz poniższe przykłady:

They will go home tomorrow. Do domu pójdą jutro (oni).

I shall stay here till next week. Zostanę tutaj do przyszłego tygodnia.

Zauważ, że shall stay oraz will go określają akcje, które odbędą się w przyszłości. Czasowniki posiłkowe willshall miejsce w zdaniu mają w czasie przyszłym przed czasownikiem. Używaj shall w konstrukcji czasu przyszłego, kiedy podmiotem w zdaniu są I „ja” lub we „my” – czyli w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (używaj shall w tej formie zwłaszcza na egzaminach z angielskiego, zwykle w praktyce stosuje się czasownik will).

Reasumując konstrukcja czasu przyszłego to:

Czasownik posiłkowy WILL lub SHALL + bezokolicznik + dopełnienie. Nie ma tutaj problemu z odmianą czasowników nieregularnych, gdyż nie ma jakiejkolwiek odmiany bezokolicznika:)

Pytania dotyczące przyszłości w czasie future tense tworzymy przez tzw. inwersję. Inwersja to zamiana czasownika posiłkowego z podmiotem. Zobacz poniższy przykład.

You will need a car tomorrow. Będziesz potrzebować jutro samochodu – twierdzenie

Will you need a car tomorrow? Czy będziesz potrzebować jutro samochodu? – pytanie.

Future simple może mówić o zwykłych jednorazowych czynnościach w przyszłości lub czynnościach powtarzających się (też w przyszłości).

Przykład:

They will often drink together. Będą często pić razem.

W dopowiedzeniu – będzie się to zdarzać w przyszłości, w określonych odstępach czasu.

Przeczenia w czasie przyszłym prostym odbywają się przez dodanie słówka not.

I will not help you with math. Nie pomogę tobie w matematyce.

Zauważ, że z wyrażenia „I will not” – nie zrobię tego – możemy zrobić skrótowiec z apostrofem „I won’t”

Pytania z przeczeniem:

Will he not play this role? Czy on nie zagra tej roli?

W języku polskim pytania tworzymy dzięki słowu „czy”, stawiając je na początku zdania. W języku angielskim natomiast „czy” zastępowane jest właśnie poprzez inwersję i dzięki temu mówiący w języku angielskim jest w stanie zinterpretować daną wypowiedź jako pytanie.

Oprócz powyższego sposobu formowania zdań w przyszłości (czasowniki posiłkowe), istnieją jeszcze inne możliwości wyrażania przyszłości, ale o tym już w późniejszych wpisach…

Utrwal wiedzę z czasu przyszłego – TUTAJ!

[smoothslider]

Reklama

1 komentarz do “Czas przyszły – wiedza podstawowa – #30

  1. ta stronka jest dla mnie bardzo potrzebna gdyż często potrzebuje pomocy w nauce języka angielskiego której obecnie nie dostaje dlatego że moje rodzeństwo od początku uczy się niemieckiego i nie wiedzą jak mi pomóc!!! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *