Tworzenie przymiotników i rzeczowników poprzez przyrostki i jak to ugryźć – #28

W języku angielskim możemy zmieniać znaczenie danego słowa przez dodanie do niego przyrostka. Przyrostek, czyli słowo lub sylaba dodane na końcu wyrazu. Czasami nie tylko zmienia się znaczenie słowa, ale również część mowy np. z czasownika tworzy się rzeczownik lub przymiotnik, lub z rzeczownika tworzy się przymiotnik itp.

Reklama

Przykładowe przyrostki to:

– ful – przyrostek ten można przetłumaczyć jako „pełen czegoś”

Przykład:
słowo „beauty” – piękno, po dodaniu przyrostka -ful – „beautiful”, rzeczownik zamienia się w przymiotnik i znaczy – piękno (samogłoska „y” podobnie jak przy tworzeniu regularnej liczby mnogiej zamienia się w „i”)

lub

słowo „cheer” – radość, po dodaniu przyrostka -ful – „cheerful”,  rzeczownik zamienia się w przymiotnik i znaczy – radosny,

– less – przyrostek ten można przetłumaczyć jako „bez czegoś”

Przykład:
słowo „home” – dom, po dodaniu przyrostka -less – „homeless”, rzeczownik zamienia się w przymiotnik i znaczy – bezdomny,

– er – przyrostek ten tworzy zwykle nazwę osoby, która coś wykonuje (rzeczownik).

Przykład:
słowo „buy” – kupować, po dodaniu przyrostka -er – „buyer”, czasownik zamienia się w rzeczownik i znaczy – kupiec,

lub

słowo „teach” – uczyć, po dodaniu przyrostka -er – „teacher”, czasownik zamienia się w rzeczownik i znaczy – nauczyciel,

– ness – stosowany podobnie jak -ful i znaczy „pełen czegoś”

Przykład:
słowo „clean” – czysty, po dodaniu przyrostka -ness – „cleanness”, przymiotnik zamienia się w rzeczownik i znaczy – czystość.

Istnieją również przykładowo podwójne połączenia przyrostków, takie jak:

– sleep –sen
– sleepless – bezsenny
– sleeplessness – bezsenność

jak również

– hope –nadzieja
– hopeless- beznadziejny
– hopelessness – beznadziejność

Warto jest znać tego typu przyrostki, gdyż kiedy zobaczysz nowe słowo z wymienionymi powyżej przyrostkami zrozumiesz je łatwiej, znając już trzon danego słowa. Nie musisz od razu poznawać wszystkich przyrostków, dzięki którym poznajesz nowe słowa. Obiecuję – temat będzie kontynuowany!

Zobacz wpis o podstawowych przedrostkach Tutaj.

Reklama

Dodaj komentarz