Czas przyszły angielski – podstawy Future Simple #30

czas przyszły angielski

Aktualizacja 22 sierpnia 2021 przez Simple-English

W naszej codziennej mowie, zarówno polskiej jak i angielskiej nie jesteśmy w stanie opisywać przyszłych zdarzeń bez czasu przyszłego, po angielsku nazywamy go – Future Simple. Poznaj angielski czas przyszły.

Prawidłowości w wypowiadaniu słów angielskich i jak dzięki nim zapamiętywać #08 Tu Prosty Angielski!

A gdyby tak poznać wszystkie prawidłowości w wypowiadaniu angielskiego, a te wspomogłyby zapamiętywanie? Przy zapamiętywaniu warto szukać prawidłowości w języku angielskim, bo słowo, które widzisz (jeśli ma taką prawidłowość), staje się mniej abstrakcyjne i łatwiej je zakodować. Dzisiaj kończymy pierwszy sezon podcastu "Tu Prosty Angielski" i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych sezonach, bo przecież wiesz, że to dopiero początek informacji, które pojawiają się na drodze do poznawania angielskiego. Jeżeli Twój głód wiedzy jest niezaspokojony, to zapraszam Cię do lektury bloga prosty-angielski.pl, jeżeli nadal będziesz odczuwać niedosyt to zapraszam Cię do sklepiku na stronie prosty-angielski.pl/shop (z kodem TERAZ wpisanym w koszyku książka taniej)!

Czasowniki posiłkowe will shall

W języku angielskim przyszłość można wyrażać między innymi przy pomocy czasownika posiłkowego will lub shall.

will

shall

Zobacz poniższe przykłady:

They will go home tomorrow.
Do domu pójdą jutro (oni).

I shall stay here till next week.
Zostanę tutaj do przyszłego tygodnia.

Zauważ, że shall stay oraz will go określają akcje, które odbędą się w przyszłości. Czasowniki posiłkowe willshall miejsce w zdaniu mają w czasie przyszłym przed czasownikiem. Używaj shall w konstrukcji czasu przyszłego, kiedy podmiotem w zdaniu są I “ja” lub we “my” – czyli w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (używaj shall w tej formie zwłaszcza na egzaminach z angielskiego, zwykle w praktyce stosuje się czasownik will).

Czas przyszły angielski: krok po kroku

Reasumując konstrukcja czasu przyszłego to:

Czasownik posiłkowy WILL lub SHALL + bezokolicznik + dopełnienie. Nie ma tutaj problemu z odmianą czasowników nieregularnych, gdyż nie ma jakiejkolwiek odmiany bezokolicznika:)

zdanie oznajmujące

You will need a car tomorrow.
Będziesz potrzebować jutro samochodu

Pytania w czasie Future Simple

Pytania dotyczące przyszłości w czasie Future Simple tworzymy przez tzw. inwersję. Inwersja to zamiana czasownika posiłkowego z podmiotem. Zobacz poniższy przykład.

pytanie

Will you need a car tomorrow?
Czy będziesz potrzebować jutro samochodu?

Kiedy używać czasu przyszłego

Future Simple może mówić o zwykłych jednorazowych czynnościach w przyszłości lub czynnościach powtarzających się (też w przyszłości).

Przykład:

They will often drink together.
Będą często pić razem.

W dopowiedzeniu – będzie się to zdarzać w przyszłości, w określonych odstępach czasu.

Przeczenia w czasie Future Simple

Przeczenia w czasie przyszłym prostym odbywają się przez dodanie słówka not.

I will not help you with math.
Nie pomogę tobie w matematyce.

Zauważ, że z wyrażenia “I will not” – nie zrobię tego – możemy zrobić skrótowiec z apostrofem “I won’t”

Pytania z przeczeniem

Przeczenia w pytaniach też tworzymy przez zwykłe dodanie słówka not i zastosowanie inwersji.

Will he not play this role?
Czy on nie zagra tej roli?

W języku polskim pytania tworzymy dzięki słowu “czy”, stawiając je na początku zdania. W języku angielskim natomiast “czy” zastępowane jest właśnie poprzez inwersję i dzięki temu mówiący w języku angielskim jest w stanie zinterpretować daną wypowiedź jako pytanie.

Podsumowanie: czas przyszły angielski

Oprócz powyższego sposobu formowania zdań w przyszłości (czasowniki posiłkowe), istnieją jeszcze inne możliwości wyrażania przyszłości, ale o tym już w późniejszych wpisach…

Chcesz utrwalić angielski czas przyszły? Wejdź – TUTAJ! A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o czasie Future Simple, innych czasach i podstawowych konstrukcjach, które pozwolą Ci szybciej opanować angielski poznaj moją książkę. Dowiedz się z niej wszystkiego, czego potrzeba, nawet od zerowej wiedzy o angielskim!

angielski czas przyszły

Reklama

1 komentarz do “Czas przyszły angielski – podstawy Future Simple #30”

  1. ta stronka jest dla mnie bardzo potrzebna gdyż często potrzebuje pomocy w nauce języka angielskiego której obecnie nie dostaje dlatego że moje rodzeństwo od początku uczy się niemieckiego i nie wiedzą jak mi pomóc!!! 🙂

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam