Czas przyszły angielski – podstawy Future Simple #30

przez | 27 października 2010
czas przyszły angielski
Podziel się:

W naszej codziennej mowie, zarówno polskiej jak i angielskiej nie jesteśmy w stanie opisywać przyszłych zdarzeń bez czasu przyszłego, po angielsku nazywamy go – Future Simple. Poznaj angielski czas przyszły.

Czasowniki posiłkowe will shall

W języku angielskim przyszłość można wyrażać między innymi przy pomocy czasownika posiłkowego will lub shall.

will

shall

Zobacz poniższe przykłady:

They will go home tomorrow.
Do domu pójdą jutro (oni).

I shall stay here till next week.
Zostanę tutaj do przyszłego tygodnia.

Zauważ, że shall stay oraz will go określają akcje, które odbędą się w przyszłości. Czasowniki posiłkowe willshall miejsce w zdaniu mają w czasie przyszłym przed czasownikiem. Używaj shall w konstrukcji czasu przyszłego, kiedy podmiotem w zdaniu są I „ja” lub we „my” – czyli w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (używaj shall w tej formie zwłaszcza na egzaminach z angielskiego, zwykle w praktyce stosuje się czasownik will).

Czas przyszły angielski: krok po kroku

Reasumując konstrukcja czasu przyszłego to:

Czasownik posiłkowy WILL lub SHALL + bezokolicznik + dopełnienie. Nie ma tutaj problemu z odmianą czasowników nieregularnych, gdyż nie ma jakiejkolwiek odmiany bezokolicznika:)

zdanie oznajmujące

You will need a car tomorrow.
Będziesz potrzebować jutro samochodu

Pytania w czasie Future Simple

Pytania dotyczące przyszłości w czasie Future Simple tworzymy przez tzw. inwersję. Inwersja to zamiana czasownika posiłkowego z podmiotem. Zobacz poniższy przykład.

pytanie

Will you need a car tomorrow?
Czy będziesz potrzebować jutro samochodu?

Kiedy używać czasu przyszłego

Future Simple może mówić o zwykłych jednorazowych czynnościach w przyszłości lub czynnościach powtarzających się (też w przyszłości).

Przykład:

They will often drink together.
Będą często pić razem.

W dopowiedzeniu – będzie się to zdarzać w przyszłości, w określonych odstępach czasu.

Przeczenia w czasie Future Simple

Przeczenia w czasie przyszłym prostym odbywają się przez dodanie słówka not.

I will not help you with math.
Nie pomogę tobie w matematyce.

Zauważ, że z wyrażenia „I will not” – nie zrobię tego – możemy zrobić skrótowiec z apostrofem „I won’t”

Pytania z przeczeniem

Przeczenia w pytaniach też tworzymy przez zwykłe dodanie słówka not i zastosowanie inwersji.

Will he not play this role?
Czy on nie zagra tej roli?

W języku polskim pytania tworzymy dzięki słowu „czy”, stawiając je na początku zdania. W języku angielskim natomiast „czy” zastępowane jest właśnie poprzez inwersję i dzięki temu mówiący w języku angielskim jest w stanie zinterpretować daną wypowiedź jako pytanie.

Podsumowanie: czas przyszły angielski

Oprócz powyższego sposobu formowania zdań w przyszłości (czasowniki posiłkowe), istnieją jeszcze inne możliwości wyrażania przyszłości, ale o tym już w późniejszych wpisach…

Chcesz utrwalić angielski czas przyszły? Wejdź – TUTAJ! A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o czasie Future Simple, innych czasach i podstawowych konstrukcjach, które pozwolą Ci szybciej opanować angielski poznaj moją książkę. Dowiedz się z niej wszystkiego, czego potrzeba, nawet od zerowej wiedzy o angielskim!

angielski czas przyszły

Reklama


Podziel się:

Jedna myśl nt. „Czas przyszły angielski – podstawy Future Simple #30

  1. Wiktoria

    ta stronka jest dla mnie bardzo potrzebna gdyż często potrzebuje pomocy w nauce języka angielskiego której obecnie nie dostaje dlatego że moje rodzeństwo od początku uczy się niemieckiego i nie wiedzą jak mi pomóc!!! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *