Kiedy „have”, a kiedy „has” w zdaniu? Czas Present Perfect – #44

Have i has oprócz znaczenia „mieć” (np. I have lub he/she/it has) mają jeszcze znaczenie czysto użytkowe:) w konstrukcji zdań. Pisałem o tym wcześniej wstępnie tutaj. Słówka have i has mają kluczowe zadanie w tworzeniu czasu „Present Perfect”, chyba najczęściej używanym czasie po teraźniejszym w języku angielskim.


Have ma różne formy w zależności o jakiej osobie, czy grupie osób mówimy:

I have – Ja mam

You have – Ty masz

He/she/it has – On/ona/ono ma

We have – My mamy

You have – Wy macie/Państwo mają/Pan/Pani ma

They have – Oni mają

Zwróć uwagę, że „You” w liczbie mnogiej ma również formę grzecznościową Państwo/Pan/Pani. Jeżeli użyjesz „You” do osoby na ulicy, to z kontekstu wynikać będzie, że używasz zwrotu grzecznościowego. Jednak w języku angielskim granica ta jest jednak nieco zatarta.

I teraz nie powiesz mi, że angielski jest trudny. Prostymi słowy mówiąc have ma taką samą formę dla wszystkich osób, oprócz przypadku, kiedy mówimy – o nim, o niej i o tym dziecku – przyjmuje wtedy formę has. Jest to odmiana czasownika have w czasie teraźniejszym. Dlaczego piszę tutaj o odmianie czasownika „mieć” w czasie teraźniejszym skoro miała być tu mowa o czasie „Present Perfect”? Dlatego, że odmiana ta ma również zastosowanie w formułowaniu zdań w czasie „Present Perfect” (bez jakichkolwiek różnic).

O tym jak i gdzie umieścić zacne have w zdaniu opartym na tytułowym czasie, już za chwilkę. Najpierw jednak parę słów o tym co daje Tobie zastosowanie tego czasu w praktyce i kiedy go będziesz używać.

Reklama


„Present Perfect” przede wszystkim wyraża:

  • skutek czynności, która wydarzyła się w przeszłości na chwilę obecną. Na przykład, kiedy chcesz powiedzieć po angielsku:

Widziałem/widziałam już ten film.

W powyższym zdaniu widać skutek. Film jest obejrzany i nie sprawisz, że już nie stanie się tym, którego nie widziałeś.

Zapytasz: „Dlaczego nie użyjesz tutaj zwykłego czasu przeszłego – Past Simple?” Oczywiście, że możesz, ale zwykle w takiej sytuacji musi paść data lub godzina, w każdym razie określony czas w przeszłości co wskaże na to, że jest to czynność ukończona np: Widziałem/widziałam ten film w maju 2010/ I saw this film in May 2010. W Present Perfect liczy się skutek.

A jak to zdanie wygląda po angielsku:

I have already seen this film.

Konstrukcja w kawałkach:

I (osoba – podmiot) +  have (czasownik posiłkowy) + trzecia forma czasownika nieregularnego tutaj użyto – seen ( od słowa see zobaczyć, widzieć – orzeczenie) + this film (dopełnienie)

Zobacz listę czasowników nieregularnych. Kliknij w guzik, otworzy się nowa strona. Lista zawsze przy Tobie:)
Zobacz w osobnym wpisie, jak łatwo zapamiętać czasowniki nieregularne.
  • Określa czynność trwającą od określonego czasu w przeszłości do chwili obecnej. Używany do opowiedzenia o czynnościach, które rozpoczęły się jakiś określony czas temu i nadal trwają, czyli są czynnościami niedokonanymi. Na przykład, kiedy chcesz powiedzieć po angielsku:

Podróżowałem od kiedy byłem małym dzieciakiem.

Zacząłem podróżować, jako małe dziecko i teraz będąc dorosłym nadal podróżuję.

I have travelled since I was a kid.

I have + czas przeszły czasownika – travelled (tutaj regularnego czasownika travel podróżować) + since + I was a kid

„Kid” to dosłownie po angielsku „koźlę” – tak potocznie mówi się na dzieci po angielsku:) – koźlęta.
  • określa czynność trwającą od nieokreślonego czasu w przeszłości do chwili obecnej. Używany do opowiedzenia o czynnościach, które rozpoczęły się jakiś nieokreślony czas temu i nadal trwają, czyli są czynnościami niedokonanymi. Na przykład, kiedy chcesz powiedzieć po angielsku:

Ona zawsze wierzyła w Boga.

Wierzyła od momentu, którego dokładnie nie pamiętam w przeszłości i wiem, że ona nadal wierzy.

She has always believed in God.

She has (zmiana z „have” na „has” bo tutaj podmiot to „ona” zobacz odmianę czasownika „have” wyżej) + always + czas przeszły czasownika – believed ( tutaj regularnego czasownika believe wierzyć) +in God

  • określa czynność zakończoną przed chwilą. Na przykład, kiedy chcesz powiedzieć po angielsku:

Oni właśnie wyszli.

Byli tu przed chwilą i poszli. Czy nadal tu są? – nie, nie ma ich właśnie wyszli.

They have just left.

They have + just + czas przeszły czasownika – left ( tutaj nieregularnego czasownika leave zostawiać).

Dosłownie można przetłumaczyć dla łatwiejszego zapamiętania – Oni właśnie nas/dom/to miejsce zostawili.
  • może określać czynność kilkukrotnie powtórzoną w danym okresie czasu, który jeszcze trwa. Na przykład, kiedy chcesz powiedzieć po angielsku:

Wypiłem dzisiaj już trzy filiżanki kawy.

Ktoś mi proponuje kolejną kawę? Nie, dziękuję dzisiaj już wypiłem 3.

I have had three cups of coffee today.

I have + czas przeszły czasownika – had ( tutaj nieregularnego (nieregularnego w czasie przeszłym) czasownika have mieć) three cups of coffe + today

  • Jeszcze jedno użycie czasu „Present Perfect” na deser. Używamy go zawsze po wyrażeniu, kiedy chcemy powiedzieć po angielsku:

To pierwszy, (drugi, trzeci) raz kiedy …

It is the first time I have seen the Eiffel Tower./ To jest pierwszy raz kiedy widzę wieżę Eiffla.

Pytania w czasie „Present Perfect”:

Have you seen the Eiffel Tower before?/Czy widziałeś/łaś wieżę Eiffla wcześniej?

Pytania w czasie „Present Perfect” tworzymy przez tzw. inwersję podmiotu (w tym przypadku zamianę miejscami słówka „you” z czasownikiem posiłkowym „have”.

i przeczenia w czasie „Present Perfect”:

I have not (haven’t) seen the Eiffel Tower before./Nie widziałem/łam wcześniej wieży Eiffla.

Przeczenia w czasie „Present Perfect” tworzymy przez dodanie słówka not zaraz po czasowniku „have” – have not (haven’t) lub „has” has not (hasn’t).

Czas ten często czynność już ukończoną stąd też w niektórych jego aspektach można nazwać go dokonanym.

Czas Present Perfect

FEEL GOOD:)

Reklama


4 komentarze do “Kiedy „have”, a kiedy „has” w zdaniu? Czas Present Perfect – #44

  1. Fajne tłumaczenia ja ostatnio sobie słucham piosenek i tłumacze normy Hamiltona i widze że po mału jest jakiś efekt. Dzięki za wsparcie pozdro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *