Twórz pytania i przeczenia w czasie przeszłym – #19

Wiesz już że czas przeszły od danego czasownika w formie regularnej tworzymy przez dodanie końcówki -ed. Jeżeli nie zobacz najpierw wpis nr 12 na Prosty-Angielski

A jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie przeszłym tzw. „Past Simple” – przeszłym prostym?

Przykład:

Zdanie oznajmujące:
I stayed at Julia’s house Zatrzymałem się w domu Julii.

Zdanie pytające:

Where didstay? – Gdzie się zatrzymałem? Na przykład po tym, gdy z jakiegoś powodu zapomnieliśmy:)

Zwróć uwagę na podkreślone słowa. Używamy tutaj konstrukcji: czasownik posiłkowy „do” oraz czasownik w bezokoliczniku tutaj akurat regularny czasownik „stay”. Zauważ że formę taką tworzymy bardzo prosto.

Przeanalizujmy powyższe zdanie pytające.

Mamy tutaj po pierwsze:
zaimek tzw. pytajny – „Where” – gdzie +
czas przeszły czasownika posiłkowego „did” (od angielskiego słowa „do”) +
podmiot – czyli o kogo lub co, w zdaniu nam chodzi (tutaj chodzi nam o osobę -„I”) +
czasownik w formie bezokolicznika.

Reklama


Przykład przeczenia w tej formie:

I did not (didn’t) go there. – Nie poszedłem tam!

Jeżeli chodzi o czasownik „be” – być.

Tutaj pytania i przeczenia tworzymy następująco:

Zdanie oznajmujące:

I was here last night. – Byłem tutaj ostatniego wieczora (w domyśle wczorajszego wieczora (nocy)).

Zdanie przeczące:

I was not (wasn’t) alone. – Nie byłem sam.

Zdanie pytające:

Was I here yesterday Julia? – Byłem tutaj wczoraj Julio?

Pytania dotyczące przeszłość w czasie past simple tworzymy przez tzw. inwersję. Inwersja to zamiana czasownika posiłkowego z podmiotem. Zamiast pisać „I was here yesterday?” stosując intonację, tak jak w języku polskim, musimy zastosować tą zamianę słów (inwersję) i napisać „Was I here yesterday?”. Inaczej byłaby to błędna konstrukcja.

Pamiętasz moją sugestię związaną ze słownikiem, że warto kupić taki z odmianą czasowników nieregularnych? Zwykle w takiej tabeli mamy trzy kolumny. Pierwsza kolumna to czasownik w formie bezokolicznika, druga w formie czasu przeszłego i trzecia zawiera czasownik w formie imiesłowu czasu przeszłego (imiesłów określa, że coś jest wykonywane – polskim odpowiednikiem było by np., że coś było: robione, pisane, czytane itd.). W konstrukcji pytania z czasownikiem posiłkowym „did” używamy czasownika z pierwszej kolumny, czyli w formie bezokolicznika.

Jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym i zdaniem oznajmującym używamy formy czasownika z drugiej kolumny. Przeczenia i pytania tworzymy z „did”. I to zapamiętaj! Na chwilę obecną zapomnij o trzeciej kolumnie.

Ściągnij angielskie czasowniki nieregularne w formie pdf i wydrukuj. Weź do ręki zakreślacz bądź ołówek i zaznacz słowa których uważasz, że będziesz potrzebować lub możesz potrzebować i naucz się ich formy na razie tylko w bezokoliczniku. Dlaczego? Żeby łatwo było Tobie odróżnić, gdzie możesz zastosować formę regularną w czasie przeszłym (przyrostek -ed), a które czasowniki są nieregularne i musisz je opanować (bez pracy nie ma kołaczy:)). Nie zapomnij zapisać znaczenia i fonetycznego zapisu w swoim zeszycie słówek. Prześledź każde słowo, które zakreśliłeś i sprawdź w słowniku jak się je czyta. Gromadź „bazę danych” dźwięków. Więcej w kolejnej poradzie dotyczącej czytania słów angielskich.

Reklama


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *