Czasowniki modalne w angielskim #38

czasowniki modalne w angielskim

Aktualizacja 8 czerwca 2021 przez Simple-English

Czasowniki pomocnicze modalne,  to czasowniki, które nadają szczególnego znaczenia następującemu po nim czasownikowi. Przedstawię Ci szerzej dwa czasowniki modalne w angielskim: shouldwould oraz ogólnie pozostałe, które najczęściej występują w tym języku.

Reklama

Czasownik modalny: should

Should, to angielski czasownik modalny, który nadaje szczególne znaczenia wyrażeniom właśnie, w których słowo should jest użyte:

warunek:

 • I should go. Poszedłbym.

powinność:

 • You should rest. Powinieneś odpoczywać.

przypuszczenie:

 • I should say so. Chyba tak.

Should, oprócz tego, że to czasownik modalny, to też czas przeszły od shall, który to jest czasownikiem posiłkowym używanym do tworzenia czasu przyszłego.

Zauważ, że po should zawsze przychodzi bezokolicznik (bez “to”). Bez żadnych odmian czasownika głównego! Czasownik modalny nigdy nie występuje  w formie bezokolicznika (nigdy! “to should”), jak i nigdy w trzeciej formie (jak to zwykle jest w czasownikach nieregularne odmienianych). Ściągnij listę czasowników – zobacz jakie czasowniki odmieniają się nieregularnie.

Czasownik modalny: would

Would to czasownik modalny, który nadaje szczególnego znaczenia czasownikowi występującemu po nim. Szczególne znaczenie jakie nadaje would to warunkowe zaistnienie czynności z czasownika np:

 • I would sing. Śpiewałbym.

Would tworzy także formę grzecznościową, typu:

 • Would you like to drink some tee? Chciałbyś napić się herbaty?
 • Would you please call later? Czy mógłbyś zadzwonić później?
 • I would be very grateful if you would stop disturbing me. Byłbym bardzo wdzięczy gdybyś (gdyby pan/pani) mógł przestać mi przeszkadzać. Dodatkowo styl formalny.
 • If you would wait in hall, I will be back in couple of minutes. Jeżeli zechce pan poczekać w holu, za parę minut wrócę.

Would oprócz tego że to angielski czasownik modalny, to też czas przeszły od will, który to jest czasownikiem posiłkowym i używamy do tworzenia czasu przyszłego.

Couple ma dosłownie takie samo znaczenie w języku angielskim jak i polskim – znaczy zarówno “parę”, “kilka” np. minut, jak i parę ludzi –  np. parę małżeńską

Czasowniki, po których nie użyjemy słówka to

Inne czasowniki modalne, po których nie występuje słówko to:

 • can – móc, potrafić, umieć – np. I can speak German. Znam język niemiecki (mówię po niemiecku).
 • could – czas przeszły od can
 • may – I may – Mogę, wolno mi.
 • might – czas przeszły od may.
 • must – muszę, musisz itd.  I must.  Muszę. I must not. Nie wolno mi, nie mogę.
 • had better (better) – lepiej żeby… You had better go. Lepiej, żebyś sobie poszedł.
“must” w znaczeniu musieć używamy w sytuacjach dotyczących chwili obecnej – czas teraźniejszy. W innych konstrukcjach oraz przy braku konieczności “must” zastępowane jest przez “have to” lub need. Zobacz poniżej.

Wyrażenia modalne w angielskim, które muszą mieć w konstrukcji to

Wymienione poniżej czasowniki, które muszą mieć po sobie słowo “to”.

 • be able to – być w stanie
 • be allowed to – mieć pozwolenie
 • be supposed to – mieć powinność
 • have got to – mieć coś (zrobione)
 • be to – być (zobligowanym do czegoś)
 • like to – lubić (coś)
 • need to – potrzebować (czegoś)
 • ought to – powinność
 • used to – zaprzestana czynność (np. zwykłem/am coś robić)
 • want to – chęć (czegoś)
 • have to – konieczność (czegoś)
 • wish to – życzenie (czegoś)

Szerzej powyższe są omawiane w mojej książce w całości dostępnej (w różnych wersjach) tutaj.

Dla czynności powtarzających się, lub pozostających w  zwyczaju używany jest czasownik w formie bezokolicznika.

Przykład:

 • You must always help your sister. Musisz zawsze pomagać swojej siostrze.

Dla czynności odbywających się w danym momencie lub będących w akcji czasownik występuje z końcówką –ing.

Przykład:

 • You are supposed to be studying English. Powinieneś uczyć się angielskiego.
Aby stworzyć wyrażenie, które odbywa się w danym momencie dokładasz końcówkę -ing. Jak w przykładzie powyżej – do czasownika “study” – powstaje słowo “studying” – co można przetłumaczyć na polski – uczenie się. Nie wszystkie czasowniki możemy pisać z końcówką -ing. Już niedługo o tym na Prosty-Angielski.

W miarę praktyki będziesz przypominać sobie automatycznie, gdzie i kiedy użyć danej konstrukcji – z, czy bez to i czy akcja dotyczyć ma teraźniejszości lub czy czynność jest wykonywana w danej chwili. Czasowniki modalne w angielskim okażą się być tzw. bułką z masłem – piece of a cake.

czasowniki modalne w angielskim
Zobacz więcej na temat książki

Reklama

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam