Dad, I’am watching you/Tato, obserwuję Cię – #50

 

Witaj! Dzień ojca i matki był już jakiś czas temu, ale znalazłem coś, co może Ci pomóc w treningu języka angielskiego, a przy okazji dowiesz się paru pewnie przydatnych rzeczy. Dziecko w filmie trochę niewyraźnie mówi (pewnie ze względu na swój wiek:)), dlatego dopisałem tekst, tłumaczenie i dograłem dodatkowo pod filmem wymowę. Do dzieła!

Reklama

Włącz napisy!

Dad, you don’t know it right now, but I’am waching you.
Tato nie wiem, czy wiesz to teraz, ale obserwuję Cię.

I’m watching the things you do.
Obserwuję rzeczy, które robisz.

Watching the way you treat people.
Obserwuję sposób w jaki traktujesz ludzi.

The way you treat me and my mom and my sister.
Sposób w jaki traktujesz mnie i moją mamę i moją siostrę.

The way you live your life is having a big impact on me.
Sposób w jaki żyjesz w swoim życiu ma wielki wpływ na mnie.

When it’s time for me to choose a career and provide for my family.
Kiedy będzie czas, aby wybrać moją karierę i zapewnić byt mojej rodzinie.

Your work ethic will be on my mind.
Twoja etyka postępowania będzie na mojej uwadze.

The time you spend with me even doing simple things will give me a sense of security.
Czas, który ze mną spędzasz nawet robiąc zwykłe rzeczy da mi poczucie bezpieczeństwa.

There’ll be times in my life when I’ll struggle with integrity.
Będą chwile w moim życiu, kiedy będę zmagał się z prawością.

And I may not be sure what to do, but I will recall.
I mogę nie być pewny co zrobić, ale przypomnę sobie.

How you stood up for what was right, even if you could have looked the other way.
Jak stawałeś za tym co było w prawe, nawet kiedy mogłeś spojrzeć w drugą stronę.

Some of the choises you are making I will also make.
Niektóre z wyborów, których ty dokonujesz ja też będę dokonywał.

Please, don’t be afraid to show me your failures, to show me your mistakes.
Proszę, nie bój się pokazywać mi swoich uchybień, pokazywać mi swoich błędów.

I will learn from them.
Będę się z nich uczyć.

Dad, are you listening?
Tato, słuchasz?

I’am watching you.
Obserwuję Cię.

Watching to see if you really belive what you say about God.
Patrzę, aby zobaczyć, czy rzeczywiście wierzysz w to co mówisz o Bogu.

I need your help to show me the way.
Potrzebuję twojej pomocy, abyś pokazał mi sposób.

Show me how to live life that isn’t safe but is good.
Pokazał mi jak przeżywać życie, które nie jest bezpieczne, ale jest dobre.

So I’am watching you dad, every day.
Tak więc obserwuję cię tato, każdego dnia.

You’re teaching me how to live whether you know it or not.
Uczysz mnie jak żyć, czy o tym wiesz, czy nie wiesz.

Reklama

1 komentarz do “Dad, I’am watching you/Tato, obserwuję Cię – #50

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *