Pytanie o godziny po angielsku – jak odpowiadać? #103

godziny-po-angielsku

Aktualizacja 25 czerwca 2022 przez Simple-English

Okazuje się często, że podczas porozumiewania się po angielsku potrzebne są Ci specyficzne zwroty dotyczące godzin i czasu. Która godzina po angielsku i jak wypowiadać godziny po angielsku? Dzisiaj dowiemy się, jak pytać i jak odpowiadać na to pytanie. Czas to pieniądz – time is money – więc szkoda tracić go na zbędne gadki. Zaczynajmy.

Jak pytać o godziny po angielsku?

To pytanie w czasach wszechobecnych komórek, opasek na rękę, inteligentnych zegarków – smartwatchy [smart (bystry) watch (zegarek na rękę)], może zdarzać się rzadziej, ale nie jest powiedziane, że całkiem odeszło do lamusa. Czasami jednak możemy spotkać się z poniższym pytaniem. I jak to bywa w angielskim pytanie to zaczniemy od słowa what, które na polski tłumaczymy w tym przypadku: który, jaki:

What time is it? Która jest godzina?

w powyższym pytaniu występuje inwersja -> It is staje się is it?
Więcej o inwersji tutaj.

What’s the time? [What is the time?] Która (jest) godzina?

lub

What the current time is? Jaki jest aktualny/bieżący czas?

Gdy mowa o spotkaniu, o którym wiemy, że ma się odbyć, to po angielsku zapytamy:
What time? O której?

lub
At what time? O której godzinie?

Jak widzisz, w angielskim w przeciwieństwie do polskiego, w pytaniach tych nie mamy w użyciu słowa – godzina – hour, ale time – czas. I tak naprawdę gdy w angielskim pytamy o godzinę, to w rzeczywistości pytamy o czas – Jaki jest czas? Jaki mamy czas? Jaki czas? O jakim czasie. Czasami w polskim też tak pytamy o godzinę, lecz zdarza się to rzadziej i raczej w mniej formalnych rozmowach.

Jak odpowiedzieć po polsku na pytanie: która godzina?

A jeżeli zegar wskazuje pełne godziny, to wtedy krótka wskazówka [ang. hour hand], znajduje się na danej godzinie, a długa wskazówka zegara [ang. minute hand] jest na dwunastej i po polsku możemy powiedzieć, że np:

5 lub 17

jest piąta/siedemnasta

Jeżeli chodzi o godziny z minutami, to w polskim mamy możliwość odpowiedzieć na to pytanie w różny sposób w zależności od tego, gdzie znajduje się długa wskazówka zegara. I tak, gdy ktoś nas pyta o godzinę, możemy odpowiedzieć, że jest:

5:12 lub 17:12

piąta/siedemnasta dwanaście
dwanaście po piątej/siedemnastej

5:45 lub 17:45

piąta/siedemnasta czterdzieści pięć
za piętnaście szósta/osiemnasta
piętnaście minut do szóstej/osiemnastej
za kwadrans szósta/osiemnasta

5:56 lub 17:56

piąta/siedemnasta pięćdziesiąt sześć
za cztery szósta/osiemnasta
cztery minuty do szóstej/osiemnastej

5:30 lub 17:30

jest piąta/siedemnasta trzydzieści
jest wpół do szóstej/osiemnastej

Żeby odpowiedzieć po angielsku która godzina, to konieczne jest poznanie przez Ciebie liczebników. Tutaj uczymy się angielskiego, więc to dobry adres. Liczebniki poznasz tutaj.

Jak odpowiedzieć po angielsku na pytanie: która godzina?

Podobnie jak w polskim, w angielskim mamy łatwiejsze zadanie z pełnymi godzinami. Trzeba jednak zapamiętać, że w angielskim zwykle do pełnej godziny dodajemy słowo o’clock, które możemy tłumaczyć w zdaniu, jako: o godzinie/godzina:

4:00 (rano)

It’s four o’clock in the morning. Jest godzina czwarta rano.

lub możesz powiedzieć
It’s four am. Jest czwarta rano.

4:00 (po południu)

It’s four o’clock in the afternoon. Jest godzina czwarta po południu.

lub możesz powiedzieć
It’s four pm. Jest czwarta po południu.

1:00 (w nocy)

At one o’clock at night. O (godzinie) pierwszej w nocy.

Skróty AM i PM w określaniu godzin angielskich

Dowiedzmy się teraz, czym są tajemnicze skróty ampm? Rozwinięciem tych skrótów są łacińskie słowa: ante meridiem (am) – przed południem – i post meridiem (pm) – po południu. Odnoszą się one do specyficznego odmierzania czasu w krajach anglojęzycznych – zwykle dwunastogodzinnego. I tutaj wchodzimy w pewną różnicę między polskim a angielskim jeżeli chodzi o określanie czasu. Wszystkie godziny po północy (łącznie z 12 w nocy) do południa oznaczane są właśnie jako am a wszystkie godziny po południu (łącznie z 12 w południe) do północy – jako pm. Skróty te, pisane są też czasem jako a.m. lub p.m. (z kropkami) lub wielkimi literami AM lub PM.

Czyli przed południem i po południu?

Nie bez kozery napisałem w nawiasach wyżej „rano” i „po południu”, bo właśnie tak byśmy te skróty przetłumaczyli na polski. Ale przez to, że w polskim mamy 24 godzinne określanie czasu (np. godzina szesnasta, dwudziesta), to jeżeli ktoś powie, że spotkanie jest „o szesnastej”, to wiadomo, że mowa o godzinie 4 po południu… Ostatecznie czwarta po południu, szesnasta – widzisz, obie formy są dla nas Polaków zrozumiałe. I tak:

12:00 (w nocy)

twelve am – dwunasta rano

lub lepiej
twelve o’clock at night – dwunasta w nocy

lub
twelve o’clock midnight – dwunasta o północy

lub po prostu
twelve midnight – dwunasta o północy

12:00 (w południe)

twelve pm – dwunasta po południu

lub lepiej
twelve o’clock noon – dwunasta w południe

lub po prostu
twelve noon – dwunasta w południe

można użyć też
twelve o’clock midday – dwunasta w południe

Jeżeli godzina jest już bardziej wieczorna, to można użyć zwrotu: in the evening – wieczorem, np. dla:

8:00 (wieczorem)

eight in the evening – ósma wieczorem

ciągle działa też
eight pm – ósma po południu (po naszemu – dwudziesta)

Godziny po angielsku i określanie czasu co kwadransa

No tak, wychodzi, że kolejnym zawężeniem czasu są kwadranse i połówki. W polskim też używamy kwadransów, może rzadziej, ale nadal są w użyciu – pewnie uważane jako mało modne lub bardzo formalne. Kwadranse w angielskim nigdy nie wyjdą z mody, bo to zwyczajny sposób określania czasu dla angielskojęzycznej persony, i tak:

quarter hour – kwadrans/ćwierć godziny – to oczywiście 15 minut

half hour – pół godziny – to oczywiście 30 minut

Zauważ, że litera l w słowie half jest nieme – nie wypowiadamy jej.

6:15

Może być wyrażone jako:

six-fifteen – szósta piętnaście

lub
quarter past six – kwadrans po szóstej

7:30

Możemy określić jako:

seven-thirty – siódma trzydzieści

lub
half past seven – dosł. pół po siódmej – bardziej po polsku: wpół do ósmej

Zauważ, że przy użyciu kwadransów i połówek w określaniu czasu ważne jest słówko past, które znaczy tutaj: po (czymś)

It’s past midnight – jest po północy

lub
it’s past six – jest po szóstej

W powyższym wydaniu słowo past, to przyimek, który stoi przy rzeczownikach (imionach rzeczy): midnight six.

Past możesz zastąpić w powyższych wyrażeniach słowem after – po (ma tutaj takie samo znaczenie, ale możesz spotkać tę wersję w amerykańskim angielskim AmEng):

It’s after midnight – jest po północy

lub
it’s after six – jest po szóstej (jeżeli tak odpwiesz, to Anglik dopyta, czy am czy pm w polskim postawilibyśmy na godzinę poranną)

Past występuje też m.in. w znaczeniu rzeczownikowym i tłumaczymy je jako: przeszłość (kto? co?).

In the past – w przeszłości, kiedyś, dawniej

lub ma też wersję przymiotnika – ubiegły, zeszły (jaki?)

in the past week – w ubiegłym tygodniu

lub
in the past year – w zeszłym roku

Oznacza też czas przeszły – Past (tense) – o czasie przeszłym prostym więcej tutaj.

6:45

Możesz wypowiedzieć jako:

six forty-five – szósta czterdzieści pięć

lub
quarter to seven – kwadrans do siódmej

Zauważ kolejne ważne słówko, jeżeli chodzi o godziny – to – do. Służy ono do wskazywania zbliżającej się godziny, i w ten sposób w przykładzie powyżej: to seven znaczy: do siódmej.

Możesz się spotkać z użyciem słowa before zamiast to, ale to zwykle w amerykańskiej wersji angielskiego (AmEng):

quarter before seven – kwadrans do siódmej

Występuje też często wersja z til – do, gdzie słowo to można nim zastąpić.

quarter ’til seven – kwadrans do siódmej

Godziny po angielsku i określanie czasu co do minuty

Wiemy już, jak w angielskim określać pełne godziny, w zależności od pory dnia. Wiemy już też, jak w angielskim do określania czasu użyć angielskich słów kwadrans [quarter] i wpół [half]. Jak jednak odpowiedzieć na pytanie – która godzina? po angielsku, gdy akurat na zegarku jest inna niż pełna, połowa lub jej ćwierć? Nie oszukujmy się – mamy przynajmniej pozostałe 56 możliwości (minut) w godzinie, aby taka sytuacja miała miejsce. Przypomnieliśmy sobie, że w polskim mamy parę sposobów, aby odpowiedzieć na takie pytanie. W angielskim będzie podobnie.

Tak odpowiemy, gdy będziemy akurat korzystali z zegarka ze wskazówkami

Tutaj sytacja wygląda tak, że całą godzinę możemy podzielić na klika sposobów określania godziny:

  1. W pierwszej części godziny z minutami od 01 do 30 mają słówko past, które przychodzi po danej godzinie (w naszym przykładzie jest po ósmej)
  2. Kolejna część to godziny z minutami od 31 do 59 – zawierają słówko to i odjętą liczbę minut do pełnej godziny (w naszym przykładzie dziewiątej)
  3. Po liczbie minut – zupełnie tak, jak w polskim przychodzi słowko minutes.
8:00eight a.m./eight o’clock
8:01one minute past eight
8:02two minutes past eight
8:03three minutes past eight
8:04four minutes past eight
8:05five minutes past eight
8:06six minutes past eight
8:07seven minutes past eight
8:08eight minutes past eight
8:09nine minutes past eight
8:10ten minutes past eight
8:11eleven minutes past eight
8:12twelve minutes past eight
8:13thirteen minutes past eight
8:14fourteen minutes past eight
8:15fifteen minutes past eight
8:16sixteen minutes past eight
8:17seventeen minutes past eight
8:18eighteen minutes past eight
8:19nineteen minutes past eight
8:20twenty minutes past eight
8:21twenty-one minutes past eight
8:22twenty-two minutes past eight
8:23twenty-three minutes past eight
8:24twenty-four minutes past eight
8:25twenty-five minutes past eight
8:26twenty-six minutes past eight
8:27twenty-seven minutes past eight
8:28twenty-eight minutes past eight
8:29twenty-nine minutes past eight
8:30thirty minutes past eight
8:31twenty-nine minutes to nine
8:32twenty-eight minutes to nine
8:33twenty-seven minutes to nine
8:34twenty-six minutes to nine
8:35twenty-five minutes to nine
8:36twenty-four minutes to nine
8:37twenty-three minutes to nine
8:38twenty-two minutes to nine
8:39twenty-one minutes to nine
8:40twenty minutes to nine
8:41nineteen minutes to nine
8:42eighteen minutes to nine
8:43seventeen minutes to nine
8:44sixteen minutes to nine
8:45fifteen minutes to nine
8:46fourteen minutes to nine
8:47thirteen minutes to nine
8:48twelve minutes to nine
8:49eleven minutes to nine
8:50ten minutes to nine
8:51nine minutes to nine
8:52eight minutes to nine
8:53seven minutes to nine
8:54six minutes to nine
8:55five minutes to nine
8:56four minutes to nine
8:57three minutes to nine
8:58two minutes to nine
8:59one minute to nine
9:00nine a.m./nine o’clock

Czasami, gdy nam się spieszy, często pomijamy słowo minutes, które powinno się zwykle pojawić w formalnej mowie, albo wtedy, gdy chcemy podkreślić ile minut minęło albo za ile minut będzie pełna godzina.

Tak odpowiemy, gdy będziemy korzystali z zegarka elektronicznego – takiego, gdzie mamy wyświetlane same cyfry zamiast wskazówek:

Tutaj sytacja wygląda tak, że całą godzinę możemy podzielić na klika sposobów określania godziny:

  1. W pierwszej części godziny z minutami od 01 do 09 mają słówko oh
  2. Kolejna część to godziny z minutami od 10 do 59 – to liczby w kolejności bez żadnych dodatkowych słówek.
8:00eight o’clock
8:01eight oh one
8:02eight oh two
8:03eight oh three
8:04eight oh four
8:05eight oh five
8:06eight oh six
8:07eight oh seven
8:08eight oh eight
8:09eight oh nine
8:10eight-ten
8:11eight-eleven
8:12eight-twelve
8:13eight-thirteen
8:14eight-fourteen
8:15eight-fifteen
8:16eight-sixteen
8:17eight-seventeen
8:18eight-eighteen
8:19eight-nineteen
8:20eight-twenty
8:21eight twenty-one
8:22eight twenty-two
8:23eight twenty-three
8:24eight twenty-four
8:25eight twenty-five
8:26eight twenty-six
8:27eight twenty-seven
8:28eight twenty-eight
8:29eight twenty-nine
8:30eight-thirty
8:31eight thirty-one
8:32eight thirty-two
8:33eight thirty-three
8:34eight thirty-four
8:35eight thirty-five
8:36eight thirty-six
8:37eight thirty-seven
8:38eight thirty-eight
8:39eight thirty-nine
8:40eight-forty
8:41eight forty-one
8:42eight forty-two
8:43eight forty-three
8:44eight forty-four
8:45eight forty-five
8:46eight forty-six
8:47eight forty-seven
8:48eight forty-eight
8:49eight forty-nine
8:50eight-fifty
8:51eight fifty-one
8:52eight fifty-two
8:53eight fifty-three
8:54eight fifty-four
8:55eight fifty-five
8:56eight fifty-six
8:57eight fifty-seven
8:58eight fifty-eight
8:59eight fifty-nine
9:00nine a.m/nine o’clock.

Tak, jak pisałem wyżej, od pierwszej minuty do minuty dziewiątej mamy słówko oh [czyt. oł], które zastępuję cyfrę 0 [zero – czyt. ziroł], podczas wypowiadania godziny. Oh wydaje się być fonetyczną częścią angielskiego słowa zero, bo brzmi identycznie [oł].
Zauważ też, że nie słowo minutes nie jest tutaj używane.

Zero

Oh

Która godzina po angielsku? Sprawdź się i rozwiąż test

Results

Aktualizacja 25 czerwca 2022 przez Simple-English

Aktualizacja 25 czerwca 2022 przez Simple-English

#1. godzina (w znaczeniu godzinowym)

#2. minuta

#3. sekunda

#4. godzina/czas (używane w pytaniu o godzinę)

#5. kwadrans

#6. wpół

#7. Która jest godzina?

#8. O której godzinie?

#9. Jest wpół do dziewiątej

Zaznacz wszystkie prawidłowe:

#10. Jest kwadrans do dziewiątej

Zaznacz wszystkie prawidłowe:

#11. Jest kwadrans po ósmej

Zaznacz wszystkie prawidłowe:

#12. Ósma pięćdziesiąt / Za dziesięć dziewiąta

Zaznacz wszystkie prawidłowe:

Koniec

A jeżeli chcesz zacząć od samych podstaw podstaw już dzisiaj, zapraszam Cię do zapoznania się z najważniejszą umiejętnością w jezyku angielskim. Metoda A.B.C. Od niej zaczynają wszyscy!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam