Test Your Vocab – Ile znasz słów w angielskim? #76

Aktualizacja 3 października 2022 przez Simple-English

Wygląda na to, że znasz już trochę angielski i chciałbyś poznać, ile słów już opanowałeś. Ten wpis pomoże ci sprawdzić ile słów już znasz w angielskim.

Jeżeli czytałeś moją książkę, to już pewnie wiesz, że nawet niewielka liczba słów pozwala Ci na użycie angielskiego czy to w biernym, czy aspirującym do aktywnego jego wykorzystaniu. Do sprawdzenia ile słów już znasz użyjemy strony, która na podstawie wypełnionego, krótkiego testu odpowie iloma słowami średnio w angielskim dysponujesz i jak daleko Ci jeszcze do Shakespeare’a czy Churchilla.

Strona bardzo pomocna i pierwszy krok

Na stronie http://testyourvocab.com/ znajdziesz tam krótki test, który składa się z trzech kroków (step 1/3, step 2/3 i step 3/3). Strona ta jest częścią projektu badawczego, który został stworzony po to, aby zmierzyć wielkość zasobu słów różnych osób w zależności od wieku, poziomu wykształcenia a w szczególności, aby liczbę słów poznanych przez rodzimych rozmówców angielskiego, porównać z ilością słów, która jest zdobywana np. podczas kursu języka, przez osoby, dla których angielski jest kolejnym językiem jaki poznają (nie ojczystym). Jak twierdzą autorzy testu jest on odpowiedni dla wszystkich, zaczynając od dzieci (odpowiedzi podawane np. przez rodzica) do profesjonalistów językowych. Algorytm obliczy znajomość słów angielskich od liczby mniejszej niż 100 do 40 tysięcy.

Step 1/Krok 1

Krok pierwszy jest listą, na którą składa się zbiór słów, który ma za zadanie określić ogólny zasób słownictwa języka angielskiego. Zaznaczyć tutaj należy kwadraciki przy słowach, które masz już opanowane. W kroku 1 i 2 ważnym jest, aby zaznaczać tylko te kwadraciki, przy wszystkich tych słowach, dla których znasz przynajmniej jedno jego znaczenie. Nie zaznaczaj słowa, którego znaczenia się domyślasz a jedynie wydaje ci się, że jego znaczenie możesz znać.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Działa dla wszystkich: małych dzieci (z pomocą rodziców) i profesorów akademickich.

Gdy zaznaczysz już wszystkie słowa, które znasz kliknij napis “continue >>”(kontynuuj). Zostaniesz przeniesiony do kroku nr 2.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test

Step 2/Krok 2

W kroku drugim, w zależności od tego jakie słowa zaznaczyłeś w kroku 1, pojawi się kolejna lista słów. Tutaj identycznie, jak w poprzednim kroku zaznaczasz wszystkie kwadraciki przy wszystkich tych słowach, dla których znasz przynajmniej jedno jego znaczenie. Nie zaznaczaj słowa, którego znaczenia się domyślasz a jedynie wydaje ci się, że jego znaczenie możesz znać.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Krok numer dwa, który może się różnić ilością słów w zależności od tego ile słów zaznaczone zostało w pierwszym kroku .

Jeżeli wszystkie znane słowa zostały zaznaczone kliknij napis “continue >>”(kontynuuj). Zostaniesz przeniesiony do kroku nr 3.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test

Step 3/Krok 3

W kroku trzecim jest ankieta. Nie musimy jej wypełniać. Jeżeli jednak chcesz przyczynić się do zebrania dodatkowych informacji przez badanych wypełnij ankietę. W części wpisu: “Wypełnienie ankiety w trzecim kroku”, wyjaśnione zostały wszystkie możliwości dotyczące wypełnienia ankiety, jeżeli chcesz ją wypełnić. Jeżeli nie chcesz tego robić klikasz w przycisk “finish >>” (zakończ) i dowiedz się ile słów poznałeś.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Krok trzeci (nieobowiązkowy) z ankietą.
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test

Zostaniesz przeniesiony do ekranu, na którym wyświetli się liczba słów, które już znasz.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Strona z przykładowym i szacowanym wynikiem liczby znanych angielskich słów z ostatniej strony testu.

Wynik i odpowiedź na to ile znasz słów w angielskim – czy na pewno?

Oczywiście jest to liczba szacunkowa i nie musi być dokładna na 100%. Autorzy szacują błąd +/- 10%. Jeżeli wynikiem będzie 1000 słów, to w rzeczywistości możesz znać 900 lub 1100 słów. W szacowaniu, czy dane słowo jest liczone jako osobne słowo autorzy posiłkowali się hasłami występującymi w Oxford English Dictionary (oksfordzki słownik języka angielskiego) i na tej podstawie, bazując na odpowiednim algorytmie, dokonali pewnych obliczeń, aby otrzymany wynik był prawidłowy.

Dzięki temu, że były osoby, które zdecydowały się wcześniej wziąć udział w teście, naukowcy zebrali pokaźną bazę danych. Z danych tych wynika, że dorośli rodzimi rozmówcy języka angielskiego znają od 20 tysięcy słów (to, że znają nie znaczy, że używają do porozumiewania się tylu słów na co dzień – więcej o tym w mojej książce). Ci, którzy uczą się angielskiego, jako drugiego języka, według testu wpadają w zakres średnio od 2,5 – 9 tysięcy słów.

Ile potrzebuję słów w angielskim aby dobrze mówić?

Ile słów trzeba poznać do biernego użycia angielskiego? Tyle, ile w przeciętnym słowniku? Kiedy będziesz mówił i rozumiał na tyle dobrze, że nie trzeba będzie już uczyć się nowych słów? Hmm… Czy wtedy, kiedy poznasz wszystkie słowa w języku angielskim? Spokojnie, nie jest to konieczne. Z pewnością ani mnie, ani Tobie nie uda się poznać
wszystkich słów. Według różnych źródeł w języku angielskim jest od 250 000 do 500 000 słów! Ocenia się jednak, że przeciętni mieszkańcy np. USA czy UK używają od 12 000 do 20 000 wyrazów. W przypadku osób z wyższym wykształceniem przedział ten wynosi 20 000–25 000. Według znawców literatury Szekspir używał w swoich dziełach 30 000 wyrazów, a cały zasób słów, jakim dysponował, szacuje się na ok. 66 000. Zasób słów innego znanego Anglika – Winstona Churchilla – oszacowano na imponujące 60 000 słów. Jednak są to jedynie szacunki.

Co jest słowem?

Przykładowo, cytując Poradnię językową PWN: „Liczba związków chemicznych przekracza milion, ale czy ich nazwy są słowami języka polskiego (albo jakiegokolwiek innego języka naturalnego)?”. I czy rzeczywiście są Ci one potrzebne na wakacjach czy podczas czytania książki Twojego ulubionego autora w oryginale? Nie! Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w mojej książce, nad którą pracowałem kilka lat zanim się ukazała. Wszystko po to, abyś znalazł w niej najbardziej wartościowe informacje, które pomogą poznać Ci angielski.

Jeżeli zaczynasz poznawanie angielskiego sprawdź ile znasz słów i sprawdzaj cyklicznie jakie postępy robisz. Zauważenie postępów to bardzo ważny motywator w pozostawaniu na wcześniej obranym kursie na poznawanie angielskiego, jeżeli na taki się zdecydowałeś.

Wypełnienie ankiety w trzecim kroku (nieobowiązkowe do uzyskania liczby poznanych słów)

 • What year were you born in? W którym roku się urodziłeś?

Select, to zachęta do wyboru. Słowo to powtarza się w każdym oknie wyboru i znaczy: wybrać/wybierać (z/spośród czegoś).

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierasz rok, w którym się urodziłeś.
 • What month were you born in? W którym miesiącu się urodziłeś?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierasz miesiąc, w którym się urodziłeś
 • What gender are you? Jakiej płci jesteś?

Male – płci męskiej (inne znaczenia: mężczyzna, samiec),
Female – płci żeńskiej (inne znaczenia: kobieta, samica).

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz płeć
 • What nationality are you (select country)? Jakiej jesteś narodowości (wybierz kraj)?

Oczywiście wybieramy nasz kraj Poland – Polska.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz twój kraj.
 • Which option best describes your English learning? Która opcja najlepiej określa twoje uczenie się angielskiego?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz jaka opcja najlepiej opisuje twoje poznawanie angielskiego.

Do wyboru masz:

 • I’m (I am) taking and English class now. Obecnie biorę lekcje języka angielskiego.
 • I’ve taken English before, but stopped. Uczyłem się angielskiego, ale przestałem.
 • All my school calsses are/were in English. Wszystkie moje zajęcia są/były prowadzone w języku angielskim.
 • I’ve learned without taking a course. Uczyłem się bez uczęszczania na kurs.

Teraz w zależności co wybierzesz, pojawiają się różne opcje.

Po wybraniu opcji:

 • I’m (I am) taking and English class now. Obecnie uczęszczam (dosł. biorę) na lekcje języka angielskiego.

Pojawia się poniższy okno wyboru:

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz swój poziom angielskiego.
 • What level of English are you currently learning? Na jakim poziomie angielskiego się obecnie uczysz?

Masz do wyboru:

basic – podstawowy,
intermediate – średnio zaawansowany,
advanced – zaawansowany,
beyond advanced – powyżej zaawansowanego.

Przechodzisz listy rozwijanej piętro niżej i wybierasz ile lat uczysz się już angielskiego:

 • How many complete years of English have you studied? Ile pełnych lat uczysz się już angielskiego?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz przez ile lat uczysz się już angielskiego.

W liście rozwijanej piętro niżej masz ostatnie pytanie:

 • Outside of the country: Have you ever travelled to a country, or to countries, where English is spoken? If the answer is ‘yes’, how much time did you spend? Czy kiedykolwiek podróżowałeś do kraju lub krajów, gdzie mówi się językiem angielskim? Jeżeli odpowiedź brzmi “tak” ile czasu tam spędziłeś?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Ile czasu spędziłeś w kraju poza twoim rodzimym, gdzie normalnie mówi się po angielsku.

Masz do wyboru:

Never visited. Nigdy nie odwiedziłem (takiego kraju).
Less than 1 (one) month. Mniej niż jeden miesiąc.
1 (one) month. Jede miesiąc.
2 (two) months. Dwa miesiące.
.
.
2 (two) years. Dwa lata.
3 (three) years. Trzy lata.
4 (four) years. Cztery lata.
5 (five) years. Pięć lat.

Ostatecznie naciskasz napis “finish >>” (zakończ) i zostajesz przeniesiony na stronę z Twoją liczbą znanych słów.

Po wybraniu opcji:

 • I’ve (I have) taken English before, but stopped. Brałem lekcje angielskiego, ale przestałem.
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz, jeśli uczęszczałeś na kurs ale już nie uczęszczasz.

Jeżeli wybierzesz powyższą opcję do wyboru będziesz mieć:

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz poziom, na którym ukończyłeś kurs i przez ile lat uczyłeś się angielskiego zanim przestałeś.
 • What was the highest level of English study you took? Jaki był najwyższy poziom znajomości angielskiego na jakim się uczyłeś?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz poziom angielskiego, na którym zakończyłeś naukę.

Piętro niżej do wyboru będziesz mieć okres czasu, przez jaki poznawałeś angielski.

 • How many years did you study English for, in total? Ile w sumie lat uczyłeś się angielskiego?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz ile lat sumarycznie uczyłeś się angielskiego.

Przedostatnim pytaniem w tej sekcji będzie:

 • How many years has it been since you stopped studying English? Ile minęło lat odkąd przestałeś uczyć się angielskiego.
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz ile czasu minęło od czasu kiedy przestałeś uczyć się angielskiego.

Do wyboru masz:

less than 1 (one) year. Mniej niż jeden rok.
1
2
.
.
more than 10 (ten). Więcej niż dziesięć.

I ostatnie pytanie w liście rozwijanej piętro niżej masz takie samo, jak w poprzednim kroku:

 • Outside of the country: Have you ever travelled to a country, or to countries, where English is spoken? If the answer is ‘yes’, how much time did you spend? Czy kiedykolwiek podróżowałeś do kraju lub krajów, gdzie mówi się językiem angielskim? Jeżeli odpowiedź brzmi “tak” ile czasu tam spędziłeś?
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Ile czasu spędziłeś w kraju poza twoim rodzimym, gdzie normalnie mówi się po angielsku.

Ostatecznie naciskasz napis “finish >>” (zakończ) i zostajesz przeniesiony na stronę z Twoją liczbą znanych słów.

Po wybraniu czwartej opcji:

 • I’ve (I have) learned without taking a course. Uczyłem się bez uczestnictwa w jakimkolwiek kursie.
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz, jeżeli nie uczęszczałeś na żaden kurs.

Do wyboru będziesz mieć jedynie opcję z wyborem czasu – jak długo byłeś w kraju, w którym mówi się po angielsku.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Ile czasu spędziłeś w kraju poza twoim rodzimym, gdzie normalnie mówi się po angielsku.

Ostatecznie naciskasz napis “finish >>” (zakończ) i zostajesz przeniesiony na stronę z Twoją liczbą znanych słów.

Opcja nr trzy dotyczy osób, które w szkole wszystkie przedmioty miały wykładane w języku angielskim.

 • All my school classes are/were in English. Wszystkie moje lekcje były/są prowadzone w języku angielskim.
Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Wybierz tę opcję, kiedy wszystkich twoich przedmiotów w szkole uczyłeś się w języku angielskim.

I tutaj podobnie jak wyżej wybierasz ile lat spędziłeś w kraju, w którym mówi się po angielsku.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test
Ile czasu spędziłeś w kraju poza twoim rodzimym, gdzie normalnie mówi się po angielsku.

Ostatecznie naciskasz napis “finish >>” (zakończ) i zostajesz przeniesiony na stronę z Twoją liczbą znanych słów.

Test Your Vocab – Ile znasz słów? Szybki test

Poznaj angielski na poziomie wyższym, niż znasz obecnie. Zaczynasz? Świetnie się składa. Wszystkie przydatne informacje w mojej książce dostępnej tutaj.

Napisz w komentarzu ile słów w angielskim już znasz!

2 komentarze do “Test Your Vocab – Ile znasz słów w angielskim? #76”

 1. Szanowny Panie, czytam obecnie Pana książkę , niestety nie mogę znaleźć listy 700 podstawowych słów angielskich. Czy mógłby mi Pan pomóc. Barbara

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam