Jak śmiecie i Greta Thumberg – How dare you?! #81

jak-śmiecie-i-greta

Aktualizacja 12 czerwca 2021 przez Simple-English

Jak śmiecie?! How dare you?! – grzmi młoda Greta. I oprócz tego, że walczy z brakiem reakcji światowej elity na globalne ocieplenie i związane z tym problemy środowiska, dzisiaj mimo woli uczy nas angielskiego. Jak śmiecie i co na to Greta? Czytaj dalej.

How dare you i Greta o jakie śmiecie chodzi?

Ta młoda dziewczyna, Szwedka, ma uroczy akcent angielski. W jednym ze swoich emocjonalnych wystąpień odniosła się do światowych przywódców (ang. world leaders).

Głównym środkiem stylistycznym, na którym opiera się wystąpienie Grety jest anafora (powtarzane zdanie, słowo na początku kolejnych segmentów wypowiedzi), którym tutaj jest zdanie: How dare you?

Zdanie to może znaczyć zarówno: Jak śmiesz?, kiedy zwracamy się do jednej osoby, ale też: Jak śmiecie?, kiedy chcemy zwrócić się do więcej niż jednej osoby. Jest tak ze względu na to, że zaimek osobowy you, który w angielskim odnosimy do 2 os. l.p. (ty), ale też jest w 2 os. l.mn. (wy) i oczywiście użycie zależeć będzie od kontekstu wypowiedzi. I tylko przypadkiem ta druga osoba w polskim brzmi “śmiecie”. Więcej o osobach w angielskim dowiesz się z tego podstawowego wpisu. Zapraszam do obejrzenia i analizy wystąpienia Grety.

Nagranie pochodzi z YouTube – Daily Telegraph i jest wykorzystane w celach edukacyjnych.

Jak śmiecie pomagać mi w zapamiętywaniu?!

Jedno zdanie wypowiadane w dużych emocjach może dość szybko wtopić się obserwatorowi w pamięć. Zwłaszcza wielokrotnie wypowiadane. Oprócz tego, że można je opanować, nie koniecznie od razu znając jego znaczenie, to warto zadać sobie pytanie co poszczególne słowa w nim oznaczają. Tutaj właśnie zajmiemy się tłumaczeniem tego ważnego zdania i jej fragmentu wystąpienia Grety. Zobaczymy znaczenie angielskich słów, które w nim występują.

Tłumaczenie fragmentu wystąpienia

This is all wrong.
To wszystko nie tak (dosł. wszystko źle).

I shouldn’t be up here.
Nie powinno mnie tu być.

I should be back in school on the other side of the ocean.
Powinnam być z powrotem w szkole po drugiej stronie oceanu.

Yet you all come to us young people for hope.
Jednak wy wszyscy przychodzicie do nas, młodych ludzi po nadzieję.

How dare you?!
Jak śmiecie?!

You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Ukradliście moje sny i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami.

And yet I’m one of the lucky ones.
A jednak jestem tą jedną ze szczęśliwych.

People are suffering.
Ludzie cierpią.

People are dying.
Ludzie umierają.

Entire ecosystems are collapsing.
Całe ekosystemy upadają.

We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
Jesteśmy na początku masowej zagłady, a wszystko o czym możecie mówić, to pieniące i bajki o nieskończonym rozwoju ekonomiczym (dosł. wzroście).

How dare you?!
Jak śmiecie?!

For more than 30 years, the science has been crystal clear.
Przez więcej niż 30 lat nauka jest była (jest) krystalicznie przejrzysta (wyraża się jasno).

How dare you continue to look away and come here saying that you’re doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.
Jak śmiecie ciągle odwracać się i pojawiać się tutaj mówiąc, że robicie wystarczająco, kiedy potrzebnej polityki i rozwiązań nigdzie nie widać.

You say you hear us and that you understand the urgency.
Mówicie, że nas słuchacie i że rozumiecie pilną potrzebę (dosł. pilność).

But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that.
Ale bez znaczenia, jak smutna i zła jestem, nie chcę w to wierzyć.

Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil.
Ponieważ jeżeli naprawę zrozumieliście sytuację i ciągle nie udaje się wam działać, wtedy bylibyście źli.

And that I refuse to believe.
A ja nie chcę w to wierzyć (dosł. odmawiam w to wiary).

Podsumowanie: Jak śmiecie? To Greta!

Droga Greto, nie wiem co w tej sytuacji robić, kiedy widzę, jak bardzo zależy ci na losach świata. Myślę, że tutaj chodzi o coś więcej niż sortowanie śmieci. Ja już od dawna sortuję i to do tego stopnia, że torebkę ekspresową (ang. tea bag) bez zszywki rozdzielam na czynniki pierwsze: papierowa torebka z herbatą do bio, etykietka do papieru i sznurek do mieszanych. Od czegoś trzeba zacząć…

Co do użytego tutaj angielskiego, to słowach Grety występuje Present Perfect, o którego konstrukcji więcej dowiesz się w tym w tym wpisie:

  • You have stolen my dreams.
  • The science has been crystal clear.

Kolejnym używanym czasem jest Present Continuous:

  • People are suffering.
  • People are dying.
  • Entire ecosystems are collapsing.

O tym czasie więcej we wpisie #41

Stosuje czasownik modalny:

  • I shouldn’t be up here.
  • I should be back in school.

O tych pomocnych czasownikach więcej tutaj.

Dare, to w tym przypadku akurat czasownik w angielskim to też inne powiązania i części mowy. Zobacz poniższe:

how dare you
Wystarczy wiedzieć czego w danym momencie potrzebujesz: czasownik? rzeczownik? Kliknij na zdjęcie i dowiedz się, jak używać słownika.

Dare jako czasownik:

Dare – śmieć, odważyć się, stawiać czoło, odważnie podjąć się czegoś, wyzywać (np. kogoś do współzawodnictwa).

Jak widzisz, to słowo ma wiele znaczeń i wszystkie związane są z odwagą. Jak używać i skąd wiedzieć kiedy danego znaczenia polskiego użyć? To zależy właśnie od kontekstu i potrzeby przy tłumaczeniu na polski. W angielskim to zawsze to samo słowo.

Jako wyrażenie, z użyciem dare:

Tutaj przedstawię, te najbardziej przydatne.

I dare say – śmiem twierdzić, sądzę,
I dare swear – założę się,
I dare you to say it again! – tylko odważ się powiedzieć to jeszcze raz!

Jako część słowa, które jest rzeczownikiem:

Dare – śmieć, odważyć się, stawiać czoło…
Devil – diabeł

Razem te słowa tworzą nowe słowo.

Daredevil – śmiałek (odważny do szaleństwa, jako wyrażenie przymiotnikowe)

Tak na marginesie wiele słów w angielskim tworzy się w ten sposób: dragonfly, ladybird – weź słownik i zobacz co oznaczają te słowa.

Jako przymiotnik z końcówką –ing.

Daring – śmiały, odważny,

Jako wyrażenie rzeczownikowe – gerund, też z końcówką –ing.

Daring – śmiałość, odwaga (zauważ że ucieka z dare “e” podczas tworzenia gerudnd).

Wszystko w jednym i jeszcze więcej znajdziesz w mojej książce. Do której przerobienia serdecznie Cię zapraszam!

jak śmiecie i greta

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam