Pytania i przeczenia w Past Simple – twórz je sam #19

pytania i przeczenia w past simple

Aktualizacja 22 grudnia 2019 przez Simple-English

Wiesz już, że czas przeszły od danego czasownika w formie regularnej tworzymy przez dodanie końcówki –ed. A jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Past Simple – przeszłym prostym? Dowiesz się z tego wpisu.

Past Simple jest tym jednym z podstawowych czasów, które adept poznawania języka angielskiego powinien opanować. Nie jest to zbyt trudny temat i zaraz dowiesz się, jak tworzyć pytania i przeczenia w Past Simple. Bez nich nie będziesz w stanie zadać pytania o wydarzenia, które odbyły się w przeszłości. Jeżeli tutaj jest dla Ciebie zbyt szybko, zapraszam do lektury mojej książki, gdzie krok po kroku dowiesz się, jak zacząć używać angielskiego na co dzień.

Magiczne słowo kiedy tworzysz pytania w czasie Past Simple

Kiedy zaczynałem przygodę z angielskim, mój dobry kolega, który znał angielski zdradził mi sekret dotyczący tworzenia pytań w czasie Past Simple. Sekret tkwi głównie w jednym słówku, które robi robotę.

Przykład:

Zdanie oznajmujące w czasie Past Simple:

stayed at Julia’s house.
Zatrzymałem się w domu Julii.

Zdanie pytające:

Where didstay?
Gdzie się zatrzymałem?

Na przykład po tym, gdy z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym fakcie.

Zwróć uwagę na podkreślone słowa. Używamy tutaj konstrukcji: czasownik posiłkowy do oraz czasownik w bezokoliczniku tutaj akurat regularny czasownik stay. Zauważ, że formę taką tworzymy bardzo prosto.

Przeanalizujmy powyższe zdanie pytające.

Mamy tutaj po pierwsze:

zaimek tzw. pytajny – Where – gdzie + czas przeszły czasownika posiłkowego did (od angielskiego czasownika nieregularnego słowa do) + podmiot – czyli o kogo lub co, w zdaniu nam chodzi (tutaj chodzi nam o osobę – I – ja) +
dodajemy czasownik w formie bezokolicznika. Nie zapominaj o inwersji, o której więcej tutaj. Zamieniasz podmiot zdania z czasownikiem posiłkowym i w ten sposób powstaje pytanie. To podstawowy sposób na tworzenie pytań w większości czasów angielskich.

Reklama


Twórz przeczenia w Past Simple

Nie na wszystko musimy się zgadzać, dlatego z pomocą przychodzi nam zabieg gramatyczny, który pomaga nam tworzyć przeczenia w czasie Past Simple. Wiadomo, najprościej powiedzieć – no -nie, ale my tutaj nie idziemy na łatwiznę. Warto wiedzieć też, co do nas mówią i rozumieć innych, kiedy oni używają właśnie konstrukcji z przeczeniem.

Spójrz na przykład przeczenia w tym czasie:

I did not (didn’t) go there.
Nie poszedłem/poszłam tam!

Jak widzisz podstawowym znowu słówkiem jest tutaj did i dochodzi kolejne słówko, które mówi nam właśnie o tym, że w zdaniu tym nie oznajmujemy, ale przeczymy i jest to słówko not – nie.

Tworzenie pytań i przeczeń z czasownikiem be

Jeżeli chodzi o czasownik be – być, to słowo to ma swoją konstrukcję do tworzenia pytań. Tutaj pytania i przeczenia tworzymy wykorzystując formy przeszłe tego czasownika odpowiednie dla osób z liczby pojedynczej (ja, ty, on/ona/ono) i mnogiej (my, wy, oni). Tutaj jeden z nielicznych przykładów, gdzie mamy do czynienia z czasownikiem, który ma różne formy w różnych osobach. Zobacz jak to wygląda w poniższej tabeli. Pytania i przeczenia w Past Simple w tym przypadku tworzymy właśnie z wykorzystaniem różnych form czasownika w zależności od osób.

osoba tłum.czas
teraźniejszy
tłum.czas
przeszły
tłum.
1 l.p.IJaamjestemwasbyłem
2 l.p.youtyarejesteśwerebyłeś
3 l.p.he/she/iton/ona/onoisjestwasbył/była/było
1 l.mn.wemyarejesteśmywerebyliśmy
2 l.mn.youwyarejesteśwerebyliście
3 l.mn.theyoniarewerebyli

Zdanie oznajmujące:

I was here last night.
Byłem tutaj ostatniego wieczora [w domyśle wczorajszego wieczora (nocy)].

Zdanie przeczące:

I was not (wasn’t) alone.
Nie byłem sam.

Zauważ, że znowu pierwsze skrzypce gra w przeczeniu dla odpowiedniej odmiany słowa “być”, słówko not, które dodajemy po czasowniku, który chcemy zaprzeczyć.

Zdanie pytające:

Was I here yesterday Julia?
Byłem tutaj wczoraj Julio?

Pytania dotyczące przeszłość w czasie past simple tworzymy przez tzw. inwersję. Inwersja to zamiana czasownika posiłkowego z podmiotem. Zamiast pisać “I was here yesterday?” stosując intonację, tak jak w języku polskim, musimy zastosować tą zamianę słów (inwersję) i napisać “Was I here yesterday?”. Inaczej byłaby to błędna konstrukcja.

Podsumowanie: pytania przeczenia w czasie Past Simple

Pamiętasz moją sugestię związaną ze słownikiem, że warto kupić taki z odmianą czasowników nieregularnych? Zwykle w takiej tabeli mamy trzy kolumny. Pierwsza kolumna to czasownik w formie bezokolicznika, druga w formie czasu przeszłego i trzecia zawiera czasownik w formie imiesłowu czasu przeszłego (imiesłów określa, że coś jest wykonywane – polskim odpowiednikiem było by np., że coś było: robione, pisane, czytane itd.). W konstrukcji pytania z czasownikiem posiłkowym did używamy czasownika z pierwszej kolumny, czyli w formie bezokolicznika.

Jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym i zdaniem oznajmującym używamy formy czasownika z drugiej kolumny. Przeczenia i pytania tworzymy z did. I to zapamiętaj! Na chwilę obecną zapomnij o trzeciej kolumnie.

Ściągnij angielskie czasowniki nieregularne w formie pdf i wydrukuj. Weź do ręki zakreślacz bądź ołówek i zaznacz słowa których uważasz, że będziesz potrzebować lub możesz potrzebować i naucz się ich formy na razie tylko w bezokoliczniku. Dlaczego? Żeby łatwo było Tobie odróżnić, gdzie możesz zastosować formę regularną w czasie przeszłym (przyrostek -ed), a które czasowniki są nieregularne i musisz je opanować (bez pracy nie ma kołaczy:)). Nie zapomnij zapisać znaczenia i fonetycznego zapisu w swoim zeszycie słówek. Prześledź każde słowo, które zakreśliłeś i sprawdź w słowniku jak się je czyta. Gromadź “bazę danych” dźwięków. Więcej w kolejnej poradzie dotyczącej czytania słów angielskich.

pytania i przeczenia w past simple
Dowiedz się więcej o książce!

Reklama


Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam