Dobry, Lepszy Ty bądź Najlepszy – stopniowanie – w angielskim #46

stopniowanie w angielskim

Aktualizacja 12 czerwca 2021 przez Simple-English

Stopniowanie w angielskim jest czymś bez czego się nie obejdziemy. Czasami musimy porównywać jedne rzeczy do drugich. Chcesz porównywać? Musisz poznać stopniowanie. Dowiedz się co to jest i jak go używać.

Sprawa jest dość prosta, takie porównywanie w gramatyce nazywa się stopniowaniem przymiotników lub przysłówków. Prawie wszystkie przymiotniki i przysłówki można stopniować w tzw. stopniu wyższym (comparative) i najwyższym (superlative). Dzięki stopniowi wyższemu można porównywać np. dwie rzeczy lub ludzi. Stopień najwyższy opisuje najwyższy stopień znaczenia przymiotnika (np. najgłupszy, najmądrzejszy, najwyższy) bądź przysłówka (np. najdalej, najpiękniej, najniżej). Kiedy przymiotnik i przysłówek występuje bez stopniowania mówimy, że jest w stopniu równym.

Stopniowanie przymiotników w angielskim

Bardzo prosto tworzymy formy stopnia wyższego dla jednosylabowych, krótkich słów. Wystarczy w formie wyższej dodać końcówkę -er, a w najwyższej -est.

Przykład:

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

slow/wolny

slower/wolniejszy

slowest/najwolniejszy

Gdy natomiast przymiotnik kończy się najpierw spółgłoską, a później -y wtedy zmieniamy „y” na „i” i dopiero wtedy dodajemy końcówkę -er w formie wyższej, a w najwyższej -est.

Przykład:

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

funny/śmieszny

funnier/

śmieszniejszy

funniest/ najśmieszniejszy

happy/

szczęśliwy

happier/

szczęśliwszy

happiest/ najszczęśliwszy

Stopniowanie: przymiotniki jednosylabowe i wielosylabowe

Kiedy jednosylabowy przymiotnik kończy się pojedynczą spółgłoską, a przed nią jest samogłoska wtedy należy zdublować spółgłoskę i dla stopnia wyższego dodać -er, a dla stopnia najwyższego dodać -est.

Przykład:

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

big/duży

bigger/większy

Biggest/

największy

thin/cienki

thinner/cieńszy

thinnest/najcieńszy

Gdy natomiast przymiotnik jest długi (dwusylabowy i więcej) i/lub kończy się na -ing, wtedy dodajemy słówko more, (co znaczy po polskuwięcej) w formie wyższej, a w najwyższej most (co znaczy najwięcejpatrz poniżej).

Stopniowanie: słowa much many

Much/many możemy stopniować, dodatkowo służą nam jako słówka do tworzenia form stopniowania.

little/mało

less/mniej

the least/najmniej

much/many/

wiele

more/więcej

the most/najwięcej

Słowa muchmany, jak widzisz powyżej stopniujemy w sposób nieregularny. Słówka te oba znaczą odpowiednio po polsku „wiele” lub „dużo”. W angielskim mówiąc o ilości pewnych rzeczy stosuje się te słówka wymiennie. W zależności od tego czy mówimy o czymś co możemy policzyć na sztuki np. butelki z wodą (wtedy stosujemy many) – rzeczowniki policzalne. Coś czego nie możemy policzyć na sztuki np. krople deszczu, czy wody „luzem”, mąka, cukier (sypki) to rzeczowniki niepoliczalne i wtedy zastosujemy słówko much. Myślę, że taka informacja na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych na potrzeby tego wpisu ci wystarczy. Przejdźmy dalej do stopniowania.

Zobacz przykład zastosowania more most.

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

boring/nudny

more boring/ nudniejszy

most boring/ najnudniejszy

lub

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

Interesting/

ciekawy

more interesting/ ciekawszy

most interesting/ najciekawszy

Tak samo tworzymy formy wyższą i najwyższą w przypadku słów trzysylabowych czy pochodzenia łacińskiego.

Przykład:

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

Difficult/

trudny

more difficult/ trudniejszy

most difficult/ najtrudniejszy

lub słówka, które już nie odmieniają się tak nieregularnie.

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

good/dobry

better/lepszy

best/najlepszy

bad/zły

worse/gorszy

worst/najgorszy

far/daleki

farther/further/
dalszy

farthest/furthest/
najdalszy

little/mały

less/mniejszy

least/najmniejszy

Słówko, które stopniujemy trochę inaczej (ciekawostka)

W ramach ciekawostki słówko far, jak widzisz ma dwie formy w stopniu wyższym i najwyższym. Niektórzy używają ich zamiennie przyjmując, że formy te prócz pisownią nie różnią się użyciem. Jest natomiast inaczej. Forma wyższa farther używana jest zwykle jeżeli chodzi o dystans np. kilometry. Further natomiast oznacza bardziej zaawansowanie w czasie danego procesu bądź zaawansowanie w sumie (ilości).

Przykład:

 • My car is farther from the finish than yours.
  Mój samochód jest dalej od mety niż twój.
 • The house is far from here.
  Dom jest daleko stąd
 • My grandmother’s forest is placed farthest to the east of the province.
  Las mojej babci leży (dosł. jest umiejscowiony) najdalej na wschód województwa.

Bardzo ważne a zarazem przydatne jest słówko than. W stopniu wyższym używamy słówka than, aby porównać ze sobą dwie rzeczy lub ludzi. Tak jak w drugim przykładzie powyżej. Słówko to tłumaczymy jako „niż” (aniżeli).

Z użyciem zaawansowania:

 • Margaret is not far in practicing the steps to new dance.
  Margaret nie jest daleko w ćwiczeniu kroków do nowego tańca.
 • Margaret you have to practice further to be ready for the show.
  Margaret musisz pracować dalej, aby być gotową do występu.
 • Thomas is the furthest in learning the steps for the new show.
  Thomas jest najdalej w nauce kroków do nowego show (bardziej po polsku byłoby: „…jest najbardziej zaawansowany w nauce kroków do nowego show.”).

Używanie the w stopniu najwyższym

Wskazówka na stopniowanie w angielskim, którą możesz wykorzystać od zaraz. W stopniu najwyższym używamy słówka the, żeby zaznaczyć, że dana rzecz, czy człowiek osiągnął najwyższy poziom np. zaawansowania. Czasami the znika automatycznie, gdy zastosujesz przed stopniem przymiotnika zaimek osobowy dzierżawczy np.: mine, yours, ours itd.

Przykładowo:

 • The happiest day of my life.
  Najszczęśliwszy dzień mojego życia.
 • Your happiest day.
  Twój najszczęśliwszy dzień.

lub znika też gdy zastosujesz zaimek wskazujący np.: this, that itd.

 • This is the highest building in the neibourhood.
  To jest najwyższy budynek w sąsiedztwie (okolicy).
 • I live in that highest builing ahead.
  Mieszkam w tym największym budynku przed nami (dosł.: z przodu).

Stopniowanie przysłówków w angielskim

Jak tworzymy przysłówki było już wcześniej, teraz kolej na ich stopniowanie. Jak już wiesz przysłówek w angielskim tworzymy przez dodanie do bezokolicznika końcówki -ly. Właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy dany przysłówek stopień wyższy i najwyższy tworzymy przez dodanie odpowiednio słówek more and most.

Przykład:

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

quietly/cicho

more quietly/ciszej

most quietly/najciszej

widely/szeroko

more widely/szerzej

most widely/najszerzej

W zdaniu stopień wyższy i najwyższy wygląda tak:

 • Mike speaks more quietly than Steve does.
  Mike mówi ciszej niż Steve.
 • Jennifer speaks the most quietly of all the students.
  Jennifer mówi najciszej ze wszystkich uczniów.
 • The palms are more widely spread here than on the other part of the beach.
  Palmy są szerzej rozstawione tutaj niż w tamtej części plaży.
 • The lanterns are the most widely spread in my garden in comparison to what I have seen in other streets.
  Latarnie są najszerzej rozstawione w moim ogrodzie w porównaniu do tego co widziałem/łam na innych ulicach.

Jeżeli przysłówek nie ma „dodawanego” -ly (do bezokolicznika) stopień wyższy i najwyższy utworzysz przez dodanie odpowiednio -er-est.

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

early/wcześnie

earlier/wcześniej

earliest/najwcześniej

fast/szybko

faster/szybciej

fastest/najszybciej

hard/trudno

harder/trudniej

hardest/najtrudniej

Pamiętaj, że early jest zarówno przymiotnikiem jak i przysłówkiem, a „ly” na końcu nie jest dodawaną gramatycznie końcówką, a częścią tego słowa.

Formy wyższe i najwyższe dla nieregularnych przysłówków są identyczne jak dla przymiotników. Proste prawda?

Przykłady:

 • She looked better with a golden chain on her leg.
  Wyglądała lepiej ze złotym łańcuszkiem na jej (swojej) nodze.
 • He played the best in this game.
  On grał najlepiej w tej grze.
 • My horse ran worse in the this race than last year.
  Mój koń biegł gorzej w tym wyścigu niż w zeszłym roku.
 • The ship was the worst in the battle.
  Statek był najgorszy w tej bitwie.
 • She has done more than everyone expected.
  Zrobiła więcej niż wszyscy się spodziewali.
 • Thomas practiced the most of the boys and he won.
  Thomas ćwiczył najwięcej ze wszystkich chłopaków i wygrał.

Pamiętaj, że można stworzyć zdanie formy najwyższej bez rodzajnika the zarówno gdy stosujemy stopniowanie przymiotników jak i przysłówków w angielskim. Zależy to od tego czy porównujesz jedną rzecz do drugiej, czy porównujesz tą daną rzecz z nią samą

Przykładowo:

 • Canada is coldest in winter. (a nie the coldest)
  Kanada jest najzimniejsza w czasie zimy.
  Czyli w Kanadzie też jest też zimno w innych porach roku, ale w zimie najbardziej, cały czas jednak porównujesz kanadyjską temperaturę.
 • My father is most generous when he gets salary. (a nie the most generous).
  Mój ojciec jest najbardziej szczodry/hojny kiedy dostaje pensję.
  Czyli przykładowy ojciec ogólnie też jest szczodry, ale najbardziej wtedy, kiedy dostaje pensję.
 • The light shines here most brightly in the early morning.
  Świtało świeci tutaj najbardziej wczesnym rankiem (rano).
  Czyli w innych częściach dnia światło też tutaj świeci, ale najbardziej wczesnym rankiem.

Stopniowanie w angielskim: podsumowanie

Końcowa myśl, nie całkiem związana z angielską gramatyką i tematem: “stopniowanie w angielskim”.

Napotkałem kiedyś artykuł, w którym była mowa o naturze człowieka. W naturze tej występuje często chęć porównywania się bądź to z innymi, bądź z tym co mają inni a dana osoba nie posiada. Badania mówią, że raczej powinniśmy porównywać się z tym czego oni doświadczyli i jakie było ich psychiczne nastawienie (może też warunki), które spowodowały, że są tam gdzie są teraz. Może zazdrościsz komuś, że dobrze włada angielskim lub posiada inne zdolności, których ty w tym momencie nie masz. Przestań zazdrościć i pomyśl jakie musiał poczynić ku temu kroki, żeby mieć to co teraz ma, czy mówić po angielsku tak jak mówi teraz. Wiem coś o tym, bo znowu zacząłem uczyć się nowego języka… Ty też tak możesz, razem możemy! Porównuj się nie do innych, ale raczej do siebie samego z dnia wczorajszego. Co Ci się udało dokonać i zauważaj postęp!

Jestem na początku drogi, ale podziwiam mówiących w tym języku i wiem, że dla mnie też jest to możliwe, bo przecież oni już się nauczyli i mówią bardzo dobrze. Jeżeli przyłożę się dostatecznie dobrze, ja też będę tak mówić.

Powyższy tekst to w części fragment książki z rozdziału “dość zaawansowane”. Książka dostępna jest już w sklepiku. Dowiedz się jak przejść od całkowitego braku znajomości angielskiego do komunikatywnego posługiwania się tym językiem.

Utrwal stopniowanie przymiotników.
stopniowanie w angielskim

1 komentarz do “Dobry, Lepszy Ty bądź Najlepszy – stopniowanie – w angielskim #46”

 1. This unique posting, “Dobry, Lepszy Ty bądź Najlepszy – stopniowanie – #46” ended up being outstanding.
  I’m making out a clone to show my personal associates.
  Many thanks-Carissa

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam