Czy angielski jest trudny? Zmień myślenie! #71

myślenie angielski jest trudny

Aktualizacja 21 lipca 2021 przez Simple-English

Gdy chcemy poznać język, którego dotąd nie używaliśmy, naszym oczekiwaniem jest, aby ostatecznie zacząć mówić w nim idealnie. Poznajesz masę nowych rzeczy na kursie, czy w szkole, związanych z gramatyką nowego języka i jej niuansami. W tym wpisie dowiesz się czy angielski jest trudny.

Później okazuje się, że nie jesteśmy w stanie posługiwać się nowym językiem tak, jak tego na początku sobie życzyliśmy. To wszystko sprawia, że mówisz sobie: “myślę, że angielski jest trudny”. Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcemy mieć poprawny akcent, używać prawidłowych konstrukcji gramatycznych. Dodatkowo chcemy mówić automatycznie i bez zbędnych pauz i być rozumiani, lecz coś nie wychodzi. W końcu dochodzimy do wniosku, że angielski jest językiem trudnym.

Czy angielski jest trudny? Znasz ten alfabet

Zapominamy jednak o tym, że nauka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka to proces, który podobny jest do nauki małego dziecka. Angielski ma jednak tę przewagę nad innym językami, że dla nas Polaków jest dość prosty. Mamy nawet przewagę nad tym przysłowiowym dzieckiem, które nie zna jeszcze liter i jakichkolwiek poprawnych konstrukcji w swoim języku. Ty już masz to za sobą w języku polskim. Dowiedz się jak to wykorzystasz.

Alfabet to podstawa nie tylko języka angielskiego, ale też innych języków. Litery w alfabecie polskim i angielskim są bardzo zbliżone i to jest wielki plus! Co czyni ten fakt wyjątkowo przydatnym?

Hiragana w Japońskim

Hirangana-trudniejsza-niż-alfabet-angielski

Nie musisz poznawać od podstaw znaków np. hiragany czy kany w japońskim albo kanji w chińskim, których nauka może trwać nawet 4 lata.

Cyrylica w językach wschodniosłowiańskich

cyrylica-jest-trudniejsza

Nie musisz na nowo poznawać cyrylicy, jak musiałbyś to zrobić w rosyjskim lub jej zmodyfikowanych formach: ukraińskiej czy białoruskiej. Dodatkowo, nie musisz też wyćwiczyć jej podczas pisania, bo swój rodzimy alfabet ćwiczysz od pierwszej klasy szkoły podstawowej!

Nasz wspólny alfabet. Czy angielski jest trudny?

angielski-nie-jest-trudny

To ten sam alfabet, którego używasz w języku polskim – to alfabet łaciński. To jego podstawowa wersja lecz bez polskich modyfikacji podstawowych znaków (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ź, ż). Występują też litery q, v oraz x, których w języku polskim na co dzień używamy rzadziej. Proste? Nadal sądzisz, że: angielski jest trudny?

My Polacy mamy tak szeroki zakres fonemów, głosek i dźwięków w naszym języku. Sprawia to, że nie musimy zbytnio wysilać się, aby dobrze wypowiadać większość nowo napotkanych angielskich słów. Wystarczy nieco przeprogramować postrzeganie wcześniej poznanych liter (w języku polskim). Przeprogramowanie robimy za pomocą przyporządkowania nowych dźwięków alfabetu angielskiego i wyćwiczyć aparat mowy. Poznanym wcześniej literom nadasz w ten sposób dodatkowe brzmienie, które wykorzystasz w mówieniu i czytaniu angielskich słów i zdań. Są też powtarzalne złożenia liter, które wypowiadamy w 99% w ten sam sposób.

Litery języka, które są nam znane, nie są w angielskim jedyną rzeczą, która sprawia, że nauczysz się go szybciej niż innych języków. Angielski jest dodatkowo prosty dzięki temu, że większość konstrukcji, których będziemy używać na co dzień jest również wyjątkowo prosta. Mam tu na myśli czas teraźniejszy, przyszły, przeszły. Nie ma specjalnych odmian słów, jak to jest w naszym rodzimym języku. Odmiany te służą nam w polskim np. celem określenia bliżej podmiotu (osoby, o której mówimy w naszej wypowiedzi). Np. jakiego podmiot jest rodzaju (miły, miła – rodzaj męski, czy żeński); czy jest w liczbie mnogiej (mili, miłe – rodzaj męski czy żeński) czy pojedynczej (miły, miła – jeden/jedna, czy więcej niż jeden/jedna). Odmian przez rodzaje (przykłady z ostatniego zdania) w angielskim nie ma w ogóle! Mamy odmiany przez osoby podstawowych czasowników (około 3 sztuk tych czasowników).

Książka i obalenie mitu, że angielski jest trudny

O powyższym opowiadam w mojej książce dosłownie w jednym rozdziale. W innych rozdziałach pokazuję pozostałe i proste angielskie konstrukcje, dzięki którym stworzysz poprawne w nim zdania. Np. tworzenie liczby mnogiej, którą głownie budujemy przez dodatnie pojedynczych liter do rzeczownika, z którego robimy tę liczbę mnogą. Tworzenie podstawowych czasów i używanie specjalnych konstrukcji, których w polskim też używamy na co dzień, ale robimy to nieświadomie. Kiedy już o nich się dowiesz będziesz mógł przekalkować je łatwo z polskiego na angielski. Jak osiągnąć powyższe dowiesz się dzięki wskazówkom z mojej książki.

naprawdę-prosty-angielski

Co jest jednak najważniejsze w posługiwaniu się językiem angielskim? To komunikacja. Jak przejść od biernego do aktywnego, komunikatywnego na wszystkich poziomach użycia angielskiego (mówienie, czytanie, pisanie) piszę szeroko w mojej książce. Trzymam kciuki/I keep fingers crossed [dosł. trzymam skrzyżowane palce] 🙂

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam