Nieregularna liczba mnoga w angielskim – #23

nieregularna-liczba-mnoga

Aktualizacja 2 listopada 2020 przez Simple-English

Jak już wiesz w większości przypadków liczbę mnogą regularną rzeczowników tworzymy przez dodanie na końcu -s lub -es. Nieregularna liczba mnoga dla niektórych rzeczowników powstaje w trochę inny sposób. Zobacz przykłady poniżej.

Nieregularna liczba mnoga najlepiej na przykładzie

Kiedy przychodzi do wyjaśnienia rzeczy, których jeszcze nie opanowaliśmy najlepiej wychodzi to na przykładzie. Tutaj będzie podobnie. Zobacz poniżej.

  • The child plays the ball. Dziecko gra w piłkę.
  • The children play the ball. Dzieci grają w piłkę.

Czy widzisz już różnicę? Znając zasady dodawania liter na końcu rzeczownika naturalnym dla Ciebie byłoby zastosowanie tej reguły tutaj. Jest jednak kilka rzeczowników, gdzie liczbę mnogą tworzymy zmieniając pisownię danego słowa. Jest to tzw. nieregularna liczba mnoga. Zobacz poniższe:

  • child – children; dzieci
  • tooth – teeth; zęby
  • foot – feet; stopy
  • goose – geese; gęsi
  • man – men; mężczyźni, ludzie
  • woman – women; kobiety
  • mouse – mice; myszy
  • ox – oxen; woły

Jeżeli doszukiwać się podobieństw podobnej konstrukcji w języku polskim był by to rzeczownik – “człowiek”, gdzie liczbą mnogą są “ludzie”, nie można jednak tutaj dopatrzeć się żadnej reguły, gdyż pisownia jest całkiem zmieniona.

Metoda na zapamiętanie nieregularnej liczby mnogiej w angielskim

Żeby łatwiej zapamiętać tworzenie liczby mnogiej dla powyższych rzeczowników zapamiętaj najpierw ich liczbę pojedynczą. Wypisz wszystkie powyższe rzeczowniki w liczbie pojedynczej w swoim zeszycie słówek, obok dopisz liczbę mnogą. Dopisz polskie tłumaczenie. Rozpatruj każde słowo oddzielnie.

Zwróć uwagę na reguły, które występują w tworzonych rzeczownikach. Na przykład w słowach: tooth, goose, foot – gdzie w liczbie mnogiej podwójne “o” zamieniają się w podwójne “e” i czytamy je jak polskie “i” (lub jak wolisz “e” w alfabecie angielskim).

W słowach: man, woman – gdzie w liczbie mnogiej “a” zamienia się w “e”. Taka bezpośrednia reguła występuje w pisowni. Jeżeli chodzi już o wymowę to nie zmienia się ona zauważalnie w słowie man i  ulegające zmianie “a” w “e” czytane jest prawie tak jak polskie “e”.  W słowie women wymowa jest zupełnie inna i pomimo braku w pisowni podwójnego “e” rzeczownik ten czytamy  jako “łimen” (śmiesznie to wygląda w pisanym polskim:)).

Dla słów child ox – można w przybliżeniu powiedzieć, że dodawana jest końcówka “en”.

Jeżeli chodzi o liczbę mnogą dla słowa myszy, czyli mice (czyt. jako “majs”), to trzeba się go po prostu nauczyć np. stosując następującą rymowankę – mice are nice; myszy są miłe (jak dla kogo):). Pamiętaj aby zawsze mieć pod ręką swój słownik, sprawdź wymowę, sprawdź inne znaczenia słów. Do dzieła!

Dziwne rzeczowniki z nieregularną liczbą mnogą

P.S. Warto wiedzieć, że występują rzeczowniki takie jak: fish, czy sheep, gdzie liczba mnoga jest taka sama jak pojedyncza i nie rozróżnia się ich. Rzeczownik news zawsze występuje w liczbie mnogiej. Jeżeli chcemy powiedzieć o jednej wiadomości mówimy wtedy o “kawałku” informacji, czyli – Piece of information.

Poniżej wierszyk, który w nieco zabawny sposób traktuje o nieregularnej i regularnej liczbie mnogiej. Jeżeli masz ochotę, powiedz mi, co myślisz na ten temat w komentarzu poniżej.

Is it really so hard?
Czy to naprawdę takie trudne?

Więcej ciekawych informacji dotyczących poznawania języka angielskiego oraz o metodzie A.B.C znajdziesz tutaj.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam