Czas teraźniejszy angielski – Present Simple i proste pytania #09

czas-terazniejszy-angielski-present-simple

Aktualizacja 4 grudnia 2022 przez Simple-English

Gdy porozumiewasz się z kimś używając komunikacji werbalnej (za pomocą słów) używasz chcesz, czy nie, kategorii gramatycznej, czy czasu gramatycznego, który wskazuje na wykonywanie danej czynności w czasie teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym. Robisz to też w języku polskim. Więc jeżeli chcesz mówić o tym, co dzieje się obecnie w języku angielskim, wykorzystujesz czas teraźniejszy, który jest jednym z czasów, które ma język angielski.

W porównaniu do języka polskiego, w angielskim jest ich nie trzy, a trochę więcej, niemniej jednak są one mniej lub bardziej logicznie do opanowania. Dlatego zajmijmy się teraz podstawowym czasem teraźniejszym Present Simple. Po pierwsze w czasie teraźniejszym kluczową rolę odgrywają tutaj tzw. czasowniki dynamiczne – akcji (ang. action verbs) jak też statyczne (ang. static verbs). Podczas gdy dla obu wersji czasowników tworzenie czasu jest takie samo, przywołam tutaj przykłady czasowników dynamicznych. W konsekwencji czasownik dynamiczny nazywa akcję, która właśnie się odbywa. Nazywa się to czasem teraźniejszym czasownika.

Jak prawidłowo stworzyć zdanie w angielskim #05 Tu Prosty Angielski!

W poprzednich odcinkach dowiedziałeś się, jak wymawiać litery, łączyć je w słowa poprzez trenowanie (nawet bez poznania ich znaczenia). Dzisiaj w sposób bardzo okrojony o czasie teraźniejszym prostym – Present Simple i jak go tworzyć. Trenowanie i zgłębianie wiedzy masz szansę kontynuować na ProstyAngielski.pl  wpis nr #09 i #56 lub w książce. A tutaj masz podstawy podstaw. Dowiadujesz się też, że angielski nie ma tak rozwiniętej fleksji (odmian) w przeciwieństwie do polskiego, niemieckiego czy rosyjskiego, stąd łatwiej się go nauczyć. A to tylko wstęp do kolejnych odcinków, w których powiemy sobie od czego zacząć, żeby osiągnąć zadowalający efekt.

Reklama


Przykłady zdań z czasem Present Simple

Aby łatwiej to zobrazować, spójrz na zdania poniżej:

  1. Today the children play soccer.  Dzisiaj dzieci grają w piłkę nożną

Przeanalizujmy przykład:

Czasownik dynamiczny play odnosi się do pierwszej osoby w liczbie pojedynczej (czyli Ja – I) i nie dokładamy żadnego przyrostka pod postacią litery (-s). Literę dodajemy wtedy, kiedy czasownik dotyczy trzeciej osoby liczby pojedynczej (czyli on/ona/ono – he/she/it).

  1. Now one child takes the ball. Teraz jedno z dzieci bierze piłkę.

Tutaj już mamy odniesienie do dziecka – (czyli ono – it) i w takim przypadku dokładamy już -s na końcu czasownika. Tak samo byłoby, gdybyśmy mówili o niej czy o nim i mielibyśmy w zdaniu: she lub he:

He takes the ball. On bierze piłkę.

czy

She takes the ball. Ona bierze piłkę.

Podsumowując tę część, jeżeli zadasz sobie pytania do powyższych zdań oznajmujących, będziesz w stanie znaleźć czasownik w czasie teraźniejszym. Na przykład, pytania jakie możesz sobie zadać odnośnie tych dwóch przykładów to: Co robią dzisiaj dzieci? Co robi to dziecko w danym momencie? Play – (grać) i take (brać) nazywają działania, które dzieją się obecnie. Czasowniki te są właśnie w czasie teraźniejszym. W następnym wpisie będziemy kontynuować czas teraźniejszy.

Przede wszystkim z tej porady powinno zostać ci to, że do tworzenia czasu teraźniejszego nie potrzebujesz nic więcej niż w języku polskim a nawet dużo mniej…

Słowniczek:

Today – dzisiaj

Now – teraz

Children – dzieci

Child – dziecko

Childrenchild to przykład nieregularnej liczby mnogiej, o której więcej tutaj.

Play – grać (w piłke, na pianinie, gitarze – np.: Play the piano, guitar)

Soccer – piłka nożna

One – jeden, jedno, jedna, jedne itd.

Take – brać. 

Zauważ, że w czasie teraźniejszym tego czasownika jest litera „s”. W kolejnej poradzie dowiesz się dlaczego jest ono dodane.

Czas teraźniejszy – A propos…

Czym jest słówko the? To rodzajnik określony – poprzedza zwykle rzeczownik i rozmówca używając go w zdaniu daje do zrozumienia drugiemu, że jest to właśnie ta, znana rzecz, osoba itd., o której wiedzą obie strony i która jest im znana np: The sun – słońce – wszyscy wiemy co to jest. W przykładzie powyżej chodzi o te dzieci, które są znane rozmówcom. Więcej o tym słowie nr 1 w angielskim znajdziesz tutaj.

Nowy dźwięk do kolekcji

Gdy poznajesz nowe zagadnienia gramatyczne w konsekwencji poznajesz też inne, fajne informacje np. wymowę dźwięków, których jeszcze nie znasz. Po raz pierwszy na tym blogu masz styczność z dźwiękiem „th” w słowie the. Wymawiasz je podobnie tak jak polską literę „z”, musisz jednak wsunąć język pomiędzy zęby podczas jej wymawiania. Porównaj swoją wymowę z plikiem wymowy dostępnym w dziale Ściągnij. Znak fonetyczny podkreślony na zielono.

wymowa-dzwieku-th

Porównaj ten dźwięk, jak również pozostałe, nowe występujące w powyższych zdaniach. Pamiętaj, zwykle nie tłumaczymy słowa the bezpośrednio na język polski. Th można wymawiać bardziej miękko jak np. w słowie thick (np. o kartce papieru), wtedy wymawiamy polską literę „s” i podczas jej wypowiadania wkładamy język między zęby (znak fonetyczny podkreślony na czerwono).

Aby zapamiętywanie nowych słówek było bardziej efektywne możesz zacząć przepisywać wszystkie nowe słowa do swojego zeszytu słówek. Kiedy nie znałem jeszcze transkrypcji fonetycznej, pisałem wtedy w nawiasie dane słowo tak, jak brzmiało po angielsku, lecz używając polskich liter. Ty też od tego możesz zacząć i w ten sposób również poznawać prawidłowości w wymowie angielskiej. Więcej o czytaniu liter angielskich i najważniejszej umiejętności w języku angielskim dowiesz się z tego wpisu.

Jeżeli nie wiesz co to takiego transkrypcja i jak z niej zrobić pożytek, zapraszam do tego wpisu Tutaj

Reklama


Czas teraźniejszy i zadawanie pytań angielski czas Present Simple?

Są przynajmniej dwa sposoby na zadawanie pytań gdy chodzi o angielski czas teraźniejszy. Po pierwsze to zadawanie pytań przez inwersję (jak niejednokrotnie będę tu podkreślał). Co to znaczy? Co to znaczy? Aby trochę uprościć, inwersja z łaciny to: zmiana zwykłego układu na odwrotny. Tutaj oczywiście układem jest nasze zdanie, które przekształcimy na pytanie. W języku polskim też stosujemy inwersję lecz nie zawsze tak jak w języku angielskim.

I can swim.
Potrafię pływać.
Can I swim?
Potrafię pływać?

Zauważ, że w powyższym tłumaczeniu na język polski wystarczyło dodać znak zapytania, aby stworzyć ze zdania oznajmującego, zdanie pytające. Brak inwersji w języku polskim.

There is a house. Tam jest (jakiś) dom.
Is there a house? Jest tam (jakiś) dom?

Zauważ, że w powyższym tłumaczeniu na język polski też musiałem zastosować inwersję.

This is my pen. To mój długopis.
Is this my pen? Czy to mój długopis?

Zauważ, że w powyższym przykładzie w tłumaczeniu na język polski użyłem słowa „czy”. Mogłem je jednak pominąć a sens tłumaczenia pozostał by bez zmian. W pytaniach angielskich nie występuje słówko, które tłumaczymy bezpośrednio na język polski jako „czy”. W zdaniu złożonym użyjemy natomiast słówka „whether” np.: He wonders whether he should call her. Zastanawia się, czy powinien do niej zadzwonić. Złożonym, czyli w skrócie takim, gdzie „czy” nie będzie stało na początku,.

Zadawanie pytań z wykorzystaniem słówek Do Does

Dodatkowo innym sposobem na zadawanie pytań w czasie Present Simple, to dodanie do całości tzw. czasownika posiłkowego do. A dlaczego nazywamy go posiłkowym? Dlatego, że z jego pomocą tworzymy jakieś zdanie, a nie tłumaczymy go bezpośrednio [do [czyt. du] w angielskim to: robić]. Czasownik ten w pytaniach dajemy przed podmiotem zdania.

Zobacz poniższe przykłady:

I sit here. Siedzę tutaj.
Do I sit here? Czy ja siedzę tutaj?

He smokes too much. On pali za dużo.
Does he smoke too much? Czy on pali za dużo?

They sing loudly. Oni śpiewają głośno.
Do they sing loudly? Czy oni śpiewają głośno.

Zauważ, że w powyższym tłumaczeniu na język polski „do” możemy w wolnym tłumaczeniu za każdym razem zastąpić polskim słówkiem „czy”.

Więcej informacji na temat używania Do i Does w czasie Present Simple. Znajdziesz tutaj!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam