Czasowniki modalne – i wiesz o co chodzi :) – #38

Czasowniki pomocnicze modalne,  to czasowniki, które nadają szczególnego znaczenia następującemu po nim czasownikowi. Przedstawię Tobie szerzej dwa czasowniki: shouldwould oraz ogólnie pozostałe, które najczęściej występują w języku angielskim.

Reklama

shouldShould, to też czas przeszły od shall. Szczególne znaczenie jakie nadaje wyrażeniu słowo should to:

warunek:

 • I should go. Poszedłbym.

powinność:

 • You should rest. Powinieneś odpoczywać.

przypuszczenie:

 • I should say so. Chyba tak.
Zauważ, że po should zawsze przychodzi bezokolicznik (bez „to”). Bez żadnych odmian czasownika głównego! Czasownik modalny nigdy nie występuje  w formie bezokolicznika (nigdy! „to should”), jak i nigdy w trzeciej formie (jak to zwykle jest w czasownikach nieregularne odmienianych). Ściągnij listę czasowników – zobacz jakie czasowniki odmieniają się nieregularnie.

wouldWould, to też czas przeszły od will i również czasownik modalny, który nadaje szczególnego znaczenia czasownikowi występującemu po nim. Szczególne znaczenie jakie nadaje would to warunkowe zaistnienie czynności z czasownika np:

 • I would sing. Śpiewałbym.

Would tworzy także formę grzecznościową, typu:

 • Would you like to drink some tee? Chciałbyś napić się herbaty?
 • Would you please call later? Czy mógłbyś zadzwonić później?
 • I would be very grateful if you would stop disturbing me. Byłbym bardzo wdzięczy gdybyś (gdyby pan/pani) mógł przestać mi przeszkadzać. Dodatkowo styl formalny.
 • If you would wait in hall, I will be back in couple of minutes. Jeżeli zechce pan poczekać w holu, za parę minut wrócę.
Couple ma dosłownie takie samo znaczenie w języku angielskim jak i polskim – znaczy zarówno „parę”, „kilka” np. minut, jak i parę ludzi –  np. parę małżeńską

Inne czasowniki modalne, po których nie występuje słówko to:

 • can – móc, potrafić, umieć – np. I can speak German. Znam język niemiecki (mówię po niemiecku).
 • could – czas przeszły od can
 • may – I may – Mogę, wolno mi.
 • might – czas przeszły od may.
 • must – muszę, musisz itd.  I must.  Muszę. I must not. Nie wolno mi, nie mogę.
 • had better (better) – lepiej żeby… You had better go. Lepiej, żebyś sobie poszedł.
„must” w znaczeniu musieć używamy w sytuacjach dotyczących chwili obecnej – czas teraźniejszy. W innych konstrukcjach oraz przy braku konieczności „must” zastępowane jest przez „have to” lub need. Zobacz poniżej.

Wymienione poniżej czasowniki, które muszą mieć po sobie słowo „to”.

 • be able to – być w stanie
 • be allowed to – mieć pozwolenie
 • be supposed to – mieć powinność
 • have got to – mieć coś (zrobione)
 • be to – być (zobligowanym do czegoś)
 • like to – lubić (coś)
 • need to – potrzebować (czegoś)
 • ought to – powinność
 • used to – zaprzestana czynność (np. zwykłem/am coś robić)
 • want to – chęć (czegoś)
 • have to – konieczność (czegoś)
 • wish to – życzenie (czegoś)

Szerzej powyższe będą omawiane w kolejnych postach.

Dla czynności powtarzających się, lub pozostających w  zwyczaju używany jest czasownik w formie bezokolicznika.

Przykład:

 • You must always help your sister. Musisz zawsze pomagać swojej siostrze.

Dla czynności odbywających się w danym momencie lub będących w akcji czasownik występuje z końcówką -ing.

Przykład:

 • You are supposed to be studying English. Powinieneś uczyć się angielskiego.
Aby stworzyć wyrażenie, które odbywa się w danym momencie dokładasz końcówkę -ing. Jak w przykładzie powyżej – do czasownika „study” – powstaje słowo „studying” – co można przetłumaczyć na polski – uczenie się. Nie wszystkie czasowniki możemy pisać z końcówką -ing. Już niedługo o tym na Prosty-Angielski.

W miarę praktyki będziesz przypominać sobie automatycznie, gdzie i kiedy użyć danej konstrukcji – z, czy bez to i czy akcja dotyczyć ma teraźniejszości lub czy akcja jest wykonywana w danej chwili. Z czasem będę omawiał tutaj poszczególne czasowniki. Odwiedzaj poradnik na bieżąco – nie przegapisz niczego…

[smoothslider]

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *