Czasowniki nieregularne z wymową – metoda na łatwe ich zapamiętanie #65

Czasowniki nieregularne z wymową – metoda na łatwe ich zapamiętanie! Przy okazji wpisu o czasie Present Perfect wspominałem ci metodach na zapamiętanie czasowników nieregularnych. Zobacz jak możesz pogrupować czasowniki przez ich podobieństwo fonetyczne i przyswoić je rodzinami, zmieniając jedynie część słowa.

Pełniejszą listę również z tłumaczeniem, znajdziesz w dziale sciągnij na: www.ProstyAngielski.pl/sciagnij/.

Reklama


Oto pierwsza grupa słów, to słowa, które wyglądają identycznie, we wszystkich trzech formach: w czasie teraźniejszym (bezokoliczniku), czasie przeszłym i imiesłowie czasu przeszłego:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów czasu przeszłego

bet, burst, cast, cost, cut, fit (AmE)/fitted (regularny w BE), hit, hurt, let, put, quit, set, shut, split, spread.

Amerykański angielski – AmE
Brytyjski angielski – BE

Poznaj kolejne grupy czasowników, które można podzielić na pewne prawidłowości w pisowni i wymowie.

Kolejną grupą są czasowniki, w których niewielkiej zmianie ulega pisownia tylko formy czasu przeszłego „o” zmienia się w „a” [czyt. ej]:

Czasownik

Czas przeszły

Imiesłów Czasu Przeszłego

Tłumaczenie

become became become stawać się
come came come przychodzić
run ran run biegać

Następna grupa czasowników to te, w których występuje litera „o” w formie czasu przeszłego i imiesłowu czasu przeszłego. W przybliżeniu można powiedzieć, że połączenia liter „a”, „oo”, „e”, „ee” zmieniają się w lietrę „o” [czyt. oł] :

break broke broken psuć, łamać
choose chose chosen wybierać
forget forgot forgotten zapominać
freeze froze frozen zamarzać
get got got dostawać
speak spoke spoken mówić
steal stole stolen kraść
tear tore torn drzeć (np. kartkę)
wake woke woken budzić (się)
wear wore worn nosić

Następną grupą są czasowniki, w których litera „o” występuje tylko w formie czasu przeszłego. W przybliżeniu litera „i” [czt. aj] zmienia się na litrę „o” [czyt. oł]

drive drove driven kierować
ride rode ridden jeździć
rise rose risen rosnąć, wzrastać
write wrote written pisać

Kolejna grupa czasowników, to te w których występuje końcówka -ew, w czasie przeszłym i końcówka -own, w imiesłowie czasu przeszłego. W czasie przeszłym końcówkę -ew, czytamy jak dźwięk zbliżony do polskiego „u”. W imiesłowie czasu przeszłego -ow czytamy jako dźwięk zbliżony do polskiego „oł”.

blow blew blown dmuchać
fly flew flown jeździć
grow grew grown rosnąć
know knew known wiedzieć
throw threw thrown rzucać

Dość ciekawymi i prostymi do zapamiętania są czasowniki nieregularne, w których „ee” i „ea” [czyt. i] zamienia się w krótkie „e”.

bleed bled bled krwawić
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
keep kept kept zatrzymywać
lead led led prowadzić
meet met met spotykać
sleep slept slept spać

Kolejną prostą prawidłowością dla niektórych czasowników nieregularnych jest zamiana dźwięku „ea” [czyt. i] w dźwięk zbliżony do polskiego dźwięku „e”.

deal dealt dealt rozdzielać
dream dreamt dreamt marzyć
mean meant meant znaczyć
read read read czytać
hear heard heard słyszeć

Zobacz czasowniki, w których dźwięk „i” [czyt. aj] zmienia się w dwudźwięk „ou” [czyt. au].

bind bound bound przywiązywać
find found found znajdować
grind ground ground mleć
wind wound wound nawijać

Czasowniki, w których krótkie „i” zmienia się „u” [czyt. a]:

dig dug dug kopać
spin spun spun obracać się
stick stuck stuck wsadzać
sting stung stung kluć, żądlić
swing swung swung kołysać się

Zobacz dwa czasowniki, w których -ell zmienia się w -old:

sell sold sold sprzedawać
tell told told mówić

Zobacz grupę czasowników, w których w formie czasu przeszłego i imiesłowu czasu przeszłego końcówka zmienia się na -ought i -aught. Końcówki te czyta się podobnie jak polskie złożenie liter -ot.

bring brought brought przynosić
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
fight fought fought walczyć
seek sought sought szukać
teach taught taught uczyć (kogoś)
think thought thought myśleć

Reklama


Zobacz czasowniki, w których samogłoska „i” zmienia się w „a” [czyt. e] w czasie przeszłym i w „u” [czyt. a] w imiesłowie czasu przeszłego. Jak zapamiętać pisownię i kolejność, która odpowiada danej formie. W pisowni czasu przeszłego poniższych czasowników litera „a” stoi bliżej początku alfabetu (jest nawet pierwsza), jako dalsza w alfabecie jest litera „u”, która odpowiada formie imiesłowu. Zupełnie tak, jak w tabeli – najpierw słowo z literą „a”, później słowo z literą „u”.

begin began begun rozpoczynać
drink drank drunk pić
ring rang rung dzwonić
shrink shrank shrunk kurczyć się
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
spring sprang sprung skakać
swim swam swum pływać

Inną grupą czasowników nieregularnych są czasowniki, które w formie imiesłowu kończą się literą -n. W formach czasu przeszłego natomiast nie ma jednoznacznych reguł:

Litera czytana podobnie do polskiej litery „i”, zmienia się w „a” [czyt. ej]:

forbid forbade forbidden zakazywać
forgive forgave forgiven wybaczać
give gave given dawać

Litera „a” zmienia się w „oo” [czyt. u]:

shake shook shaken trząść
take took taken brać

Litera „i” [czyt. a] zmienia się w dźwięk podobny do polskiego „i”:

bite bit bitten gryźć
hide hid hidden chować

Grupa , w której trudno dopatrzeć się jednoznacznej reguły w tworzeniu czasu przeszłego.

eat ate eaten jeść
see saw seen widzieć
fall fell fallen upadać

Z większością poniższych czasowników z kolejnej grupy spotkałeś się wcześniej. Oprócz tego, że nie dają przyporządkować się do powyższych grup, to większość z nich jest czasownikami posiłkowymi:

be was/were been być
do did done robić
go went gone iść, jechać
have had had mieć
make made made robić

Jak myślisz, pomocne? Ja pamiętam, że uczyłem się w ten sposób czasowników nieregularnych i dzięki temu zapamiętałem większość z nich w niedługim czasie. Kiedy pogrupujesz i przyporządkujesz podobne do siebie czasowniki, jesteś w stanie łatwiej zachować je w pamięci.

4 komentarze do “Czasowniki nieregularne z wymową – metoda na łatwe ich zapamiętanie #65

 1. „Fit” jest regularny.

  Pomocne, chociaż zastanawiam się, czy zasadne jest wyróżnianie klasy czasowników kończących się na -ell, jeśli jest ich aż dwa.

  • Tmssn dziękuję za Twój komentarz, bo sprawił, że zająłem się głębiej tym tematem;) Z moich ustaleń wynika, że fit jest również nieregularne i że obie wersje są poprawne. Zależne jest to od tego z jakiej części świata angielskiego chcemy używać, mam tutaj na myśli brytyjski BE i amerykański angielski AmE.
   Chociaż taka nieregularność (fit/fit/fit) występuje (za Cambridge Dictionary) wyłącznie w AmE, to fitted też jest akceptowalne (najpierw przecież był BE).
   Fit – w znaczeniu być odpowiedniego rozmiaru, pasować dla ubrań itd. (fit/fit/fit)
   It has fit me last year. Pasowało na mnie w zeszłym roku (np. ubranie).
   Fit – w znaczeniu mieścić się, wyposażać, dopasowywać (fit/ fit/fitted/ fit/fitted)
   We fitted this dress yesterday. Dopasowywaliśmy tę sukienkę wczoraj.

   I masz rację w BE użyjemy formy regularnej, czyli z –ed na końcu:)

   Co do tego, czy warto grupować słowa z –ell, według mnie jak najbardziej. Każda prawidłowość, podobieństwo jest pomocne, bo dzięki niemu zapamiętujemy efektywniej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *