Czasowniki nieregularne wymowa – angielski #65

czasowniki-nieregularne-angielski-wymowa

Aktualizacja 21 lipca 2021 przez Simple-English

Angielskie czasowniki nieregularne i ich wymowa, jak się okazuje nie są aż tak nieregularne. Istnieje pewna metoda na łatwe ich zapamiętanie! Dodatkowo posłuchaj wymowy tych czasowników, która powinna dodatkowo ułatwić zadanie.

Czasowniki nieregularne potrzebne w czasie Present Perfect

Przy okazji wpisu o czasie Present Perfect wspominałem ci metodach, jak zapamiętać czasowniki nieregularne (jeżeli chcesz wiedzieć z czym to się je wejdź i poczytaj o tym czasie). Angielski wydaje się być w tym zakresie dość regularny – wymowa również. Zobacz jak możesz pogrupować czasowniki przez ich podobieństwo fonetyczne i przyswoić je rodzinami, zmieniając jedynie część słowa.

Pełniejszą listę również z tłumaczeniem, znajdziesz tutaj w zakładce ściągnij.

Reklama


Czasowniki nieregularne grupa pierwsza + wymowa

Oto pierwsza grupa słów, to słowa, które wyglądają identycznie, we wszystkich trzech formach: w czasie teraźniejszym (bezokoliczniku), czasie przeszłym i imiesłowie czasu przeszłego. Wymowa tych angielskich czasowników też we wszystkich formach “nieregularnych” jest taka sama:

BezokolicznikCzas przeszłyImiesłów czasu przeszłego
bet, burst, cast, cost, cut, fit (AmE)/fitted (regularny w BE), hit, hurt, let, put, quit, set, shut, split, spread. bet, burst, cast, cost, cut, fit (AmE)/fitted (regularny w BE), hit, hurt, let, put, quit, set, shut, split, spread. bet, burst, cast, cost, cut, fit (AmE)/fitted (regularny w BE), hit, hurt, let, put, quit, set, shut, split, spread.

Amerykański angielski – AmE
Brytyjski angielski – BE

Czasowniki nieregularne: pierwsza i trzecia kolumna takie same

Poznaj kolejne grupy czasowników, które można podzielić na pewne prawidłowości w pisowni i wymowie.

Kolejną grupą są czasowniki, w których niewielkiej zmianie ulega pisownia tylko formy czasu przeszłego „o” zmienia się w „a” [czyt. ej]:

Czasownik Czas przeszłyImiesłów Czasu Przeszłegoumaczenie
becomebecamebecomestawać się
comecamecomeprzychodzić
runranrunbiegać

Czasowniki nieregularne: podobna końcówka we wszystkich czasownikach i nieco inna wymowa

Następna grupa czasowników to te, w których występuje litera „o” w formie czasu przeszłego i imiesłowu czasu przeszłego. W przybliżeniu można powiedzieć, że połączenia liter „a”, „oo”, „e”, „ee” zmieniają się w literę „o” [czyt. oł] :

breakbrokebrokenpsuć, łamać
choosechosechosenwybierać
forgetforgotforgottenzapominać
freezefrozefrozenzamarzać
getgotgotdostawać
speakspokespokenmówić
stealstolestolenkraść
teartoretorndrzeć (np. kartkę)
wakewokewokenbudzić (się)
wearworewornnosić

Następną grupą są czasowniki, w których litera „o” występuje tylko w formie czasu przeszłego. W przybliżeniu litera „i” [czt. aj] zmienia się na litrę „o” [czyt. oł]

drivedrovedrivenkierować
rideroderiddenjeździć
riseroserisenrosnąć, wzrastać
writewrotewrittenpisać

Kolejna grupa, to czasowniki nieregularne, w których występuje końcówka -ew, w czasie przeszłym i końcówka -own, w imiesłowie czasu przeszłego. W czasie przeszłym końcówkę -ew, czytamy jak dźwięk zbliżony do polskiego „u”. W imiesłowie czasu przeszłego -ow czytamy jako dźwięk zbliżony do polskiego „oł”.

blowblewblowndmuchać
flyflewflownjeździć
growgrewgrownrosnąć
knowknewknownwiedzieć
throwthrewthrownrzucać

Czasowniki nieregularne: druga i trzecia forma taka sama

Dość ciekawymi i prostymi do zapamiętania są czasowniki nieregularne, w których „ee” i „ea” [czyt. i] zamienia się w krótkie „e”.

bleedbledbledkrwawić
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
keepkeptkeptzatrzymywać
leadledledprowadzić
meetmetmetspotykać
sleepsleptsleptspać

Kolejną prostą prawidłowością gdzie czasowniki nieregularne mają “jakąś regularność” jest zamiana dźwięku „ea” [czyt. i] wymowa zbliżona jest do polskiego dźwięku „e”. Wymowa w ostatnich dwóch kolumnach jest taka sama.

dealdealtdealtrozdzielać
dreamdreamtdreamtmarzyć
meanmeantmeantznaczyć
readreadreadczytać
hearheardheardsłyszeć

Zobacz czasowniki, w których dźwięk „i” [czyt. aj] zmienia się w dwudźwięk „ou” [czyt. au].

bindboundboundprzywiązywać
findfoundfoundznajdować
grindgroundgroundmleć
windwoundwoundnawijać

Czasowniki, w których krótkie „i” zmienia się „u” [czyt. a]:

digdugdugkopać
spinspunspunobracać się
stickstuckstuckwsadzać
stingstungstungkluć, żądlić
swingswungswungkołysać się

Zobacz dwa czasowniki, w których -ell zmienia się w -old:

sellsoldsoldsprzedawać
telltoldtoldmówić

Zobacz grupę czasowników, w których w formie czasu przeszłego i imiesłowu czasu przeszłego końcówka zmienia się na -ought i -aught. Końcówki te czyta się podobnie jak polskie złożenie liter -ot.

bringbroughtbroughtprzynosić
buyboughtboughtkupować
catchcaughtcaughtłapać
fightfoughtfoughtwalczyć
seeksoughtsoughtszukać
teachtaughttaughtuczyć (kogoś)
thinkthoughtthoughtmyśleć

Reklama


Czasowniki nieregularne: zamiana au [czyt. ea]

Zobacz czasowniki, w których samogłoska „i” zmienia się w „a” [czyt. e] w czasie przeszłym i w „u” [czyt. a] w imiesłowie czasu przeszłego. Jak zapamiętać pisownię i kolejność, która odpowiada danej formie. W pisowni czasu przeszłego poniższych czasowników litera „a” stoi bliżej początku alfabetu (jest nawet pierwsza), jako dalsza w alfabecie jest litera „u”, która odpowiada formie imiesłowu. Zupełnie tak, jak w tabeli – najpierw słowo z literą „a”, później słowo z literą „u”.

beginbeganbegunrozpoczynać
drinkdrankdrunkpić
ringrangrungdzwonić
shrinkshrankshrunkkurczyć się
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć
springsprangsprungskakać
swimswamswumpływać

Najmniej regularne z nieregularnych

Inną grupą czasowników nieregularnych są czasowniki, które w formie imiesłowu kończą się literą -n. W formach czasu przeszłego natomiast nie ma jednoznacznych reguł.

Litera czytana podobnie do polskiej litery „i”, zmienia się w „a” [czyt. ej]:

forbidforbadeforbiddenzakazywać
forgiveforgaveforgivenwybaczać
givegavegivendawać

Litera „a” zmienia się w „oo” [czyt. u]:

shakeshookshakentrząść
taketooktakenbrać

Litera „i” [czyt. a] zmienia się w dźwięk podobny do polskiego „i”:

bitebitbittengryźć
hidehidhiddenchować

Grupa , w której trudno dopatrzeć się jednoznacznej reguły w tworzeniu czasu przeszłego.

eatateeatenjeść
seesawseenwidzieć
fallfellfallenupadać

Z większością poniższych czasowników z kolejnej grupy spotkałeś się wcześniej. Oprócz tego, że nie dają przyporządkować się do powyższych grup, to większość z nich jest czasownikami posiłkowymi:

bewas/werebeenbyć
dodiddonerobić
gowentgoneiść, jechać
havehadhadmieć
makemademaderobić

Jak myślisz, pomocne? Ja pamiętam, że uczyłem się w ten sposób czasowników nieregularnych i dzięki temu zapamiętałem większość z nich w niedługim czasie. Kiedy pogrupujesz i przyporządkujesz podobne do siebie angielskie czasowniki nieregularne i przećwiczysz wymowę, jesteś w stanie łatwiej zachować je w pamięci.

Jeżeli chcesz poznać inne sposoby na okiełznanie angielskiego zapraszam cię do lektury mojej książki. Pozwoli Ci ona zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz posługiwał się angielskim na co dzień bez zbędnych problemów.

5 komentarzy do “Czasowniki nieregularne wymowa – angielski #65”

 1. “Fit” jest regularny.

  Pomocne, chociaż zastanawiam się, czy zasadne jest wyróżnianie klasy czasowników kończących się na -ell, jeśli jest ich aż dwa.

  1. Tmssn dziękuję za Twój komentarz, bo sprawił, że zająłem się głębiej tym tematem;) Z moich ustaleń wynika, że fit jest również nieregularne i że obie wersje są poprawne. Zależne jest to od tego z jakiej części świata angielskiego chcemy używać, mam tutaj na myśli brytyjski BE i amerykański angielski AmE.
   Chociaż taka nieregularność (fit/fit/fit) występuje (za Cambridge Dictionary) wyłącznie w AmE, to fitted też jest akceptowalne (najpierw przecież był BE).
   Fit – w znaczeniu być odpowiedniego rozmiaru, pasować dla ubrań itd. (fit/fit/fit)
   It has fit me last year. Pasowało na mnie w zeszłym roku (np. ubranie).
   Fit – w znaczeniu mieścić się, wyposażać, dopasowywać (fit/ fit/fitted/ fit/fitted)
   We fitted this dress yesterday. Dopasowywaliśmy tę sukienkę wczoraj.

   I masz rację w BE użyjemy formy regularnej, czyli z –ed na końcu:)

   Co do tego, czy warto grupować słowa z –ell, według mnie jak najbardziej. Każda prawidłowość, podobieństwo jest pomocne, bo dzięki niemu zapamiętujemy efektywniej!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam