Kiedy „do”, a kiedy „does” w zdaniu? Present Simple #79

kiedy do does present simple

Aktualizacja 18 września 2023 przez Simple-English

Kiedy brakuje Ci podstawowych informacji, a używanie do does Present Simple do nich należy, to trudno Ci przejść dalej w poznawaniu anielskiego. Zobacz kiedy używamy tych słów w Present Simple.

Dodoes jako czasowniki posiłkowe w czasie Present Simple

Dodoes to czasowniki posiłkowe, których używamy do konstruowania pytań i przeczeń w czasie Present Simple. Jest to też zwykły czasownik, który oznacza „robić”, „wykonywać”.

W angielskim, jak i innych językach indoeuropejskich wyróżniamy trzy osoby gramatyczne. Chcesz wiedzieć o nich więcej koniecznie najpierw przeczytaj ten wpis.

Zobacz poniższe zdania oznajmujące w czasie Present Simple dla poszczególnych osób gramatycznych najpierw dla czasownika work – pracować:

Pierwsza, druga i trzecia osoba liczby pojedynczej

I work here. Ja pracuję tutaj.
You work here.
Ty pracujesz tutaj.
He works here.
On pracuje tutaj.
She works here.
Ona pracuje tutaj.
It works here.
To/ono pracuje tutaj.

Pierwsza, druga i trzecia osoba liczby mnogiej

We work here. My pracujemy tutaj.
You work here. Wy pracujecie tutaj.
They work here.
Oni/one pracują tutaj.

Zwróć teraz uwagę na odmianę czasownika work w angielskim. Zauważ, że jego odmiana niewiele różni się w zależności której osoby dotyczy. Różnica jest jedynie dla he, she, it, co właśnie ma związek z tą „bardziej rozbudowaną” odmianą czasowników w angielskim.

Trzecia osoba liczby pojedynczej w angielskim podobnie, jak w polskim, ma rodzaj gramatyczny (który w angielskim, jak i w polskim kojarzony jest z płcią). Z tą osobą będziemy mieli właśnie nieco bardziej rozwiniętą odmianę w angielskim. Zwykle mówimy tutaj o dołożeniu do czasownika końcówki –s lub –es, aby zdanie było poprawne. W polskim wygląda to bardziej skomplikowanie, bo zmiany w odmianie czasownika przez osoby widać we wszystkich osobach (np.: pracuję, pracujesz, pracują, pracujemy, pracujecie, pracują). Chociaż najczęściej zmienia się w polskim końcówka słowa, to i tak trzeba poznać szerokie zasady tu panujące. W angielskim na nasze szczęście jest dużo prościej.

Teraz dowiedz się kiedy stosować do a kiedy does

Analogicznie, jak dla powyższej odmiany, zobacz odmianę dla czasownika do – robić.

Pierwsza, druga i trzecia osoba liczby pojedynczej

I do it right. Robię to dobrze.
You do it right.
Ty robisz to dobrze.
He does it
right. On to robi to dobrze.
She does it
right. Ona to robi to dobrze.
It does it
right. To/ono to robi to dobrze.

Pierwsza, druga i trzecia osoba liczby mnogiej

We do it right. My robimy to dobrze.
You do it right. Wy robicie to dobrze.
They do it right.
Oni/one robią to dobrze.

Zwróć tutaj uwagę na odmianę przez osoby czasownika do w angielskim dla osób he, she, it. Zauważ, że odmiana dodoesPresent Simple polega na dodaniu przyrostka -es do czasownika i w ten sposób utworzeniu poprawnej konstrukcji.

Dodoes jako czasowniki posiłkowe

Mam nadzieję, że już wszystko jasne i teraz wiesz, kiedy używać do does w angielskim i że jest to uzależnione od osoby, której dotyczy dany czasownik.

Oprócz tego, że czasownik do jest zwykłym czasownikiem i znaczy „robić”, to do jest też czasownikiem posiłkowym. Znaczy to, że wykorzystujemy go (albo pomaga nam) w tworzeniu konstrukcji gramatycznych.

Czasownik posiłkowy do w tworzeniu pytań w angielskim

Pierwszą taką konstrukcją gramatyczną w której pomaga nam czasownik posiłkowy do, jest tworzenie pytań w języku angielskim. Zobacz poniższe przykłady. Dodatkowo stosujemy też inwersję, która właśnie dla naszego słuchacza jest informacją, że zdanie które wypowiadamy to właśnie pytanie. Więcej o inwersji we wpisie dotyczącym czasu Present Simple.

Pierwsza osoba liczby pojedynczej

Do I work? Czy ja pracuję?

Druga osoba liczby pojedynczej

Do you work? Czy ty pracujesz?

Trzecia osoba liczby pojedynczej

Does he work? Czy on pracuje?
Does
she work? Czy ona pracuje?
Does it work?
Czy to/ono pracuje?

Jak widzisz do zmienia się w does zgodnie z jego podstawową odmianą. Dodatkowo zastosowana jest inwersja podmiotu z tym właśnie czasownikiem i do lub does wychodzi na początek zdania.

Pierwsza osoba liczby mnogiej

Do we work? Czy my pracujemy?

Druga osoba liczby mnogiej

Do you work? Czy wy pracujecie?

Trzecia osoba liczby mnogiej

Do they work? Czy oni/one pracują?

Oprócz tego znika litera s, która w zdaniu oznajmującym będzie na końcu czasownika. Możesz łatwo zapamiętać tę zasadę, że „gdy używasz does, to s idzie w las”.

Przykład zdania oznajmującego w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

She works in a factory. Ona pracuje w fabryce.

I przykład pytania do powyższego zdania oznajmującego (gdzie s „idzie w las”):

Where does she work(-)? Gdzie ona pracuje?

S ze zdania oznajmującego nie występuje już w czasowniku work, gdy zadajemy z nim pytanie (pojawia się does s idzie w las).

Ta sama zasada ma zastosowanie jeżeli w zdaniu oznajmującym mamy do czynienia z czasownikiem, który dla 3 osoby liczby pojedynczej kończy się przyrostkiem –es.

He finishes the test as always. On jak zwykle, kończy test.

I pytanie:

What does he finish(-) [as always]? Co on kończy [jak zawsze]?

lub

He does that all the time. On to zawsze robi.

I pytanie:

What does he do(-) all the time? Co on robi cały czas?

Czasownik posiłkowy do w tworzeniu przeczeń w angielskim Present Simple

Kolejną konstrukcją w którą możemy tworzyć dzięki przy użyciu słowa do, to przeczenia. Użyjemy do tego celu również słowa not, które służy do zaprzeczania w języku angielskim.

Pierwsza, druga i trzecia osoba liczby pojedynczej

I do not work. Ja nie pracuję.
You do not work.
Ty nie pracujesz.
He does not work.
On nie pracuje.
She does not
work. Ona nie pracuje.
It does not
work. To/ono nie pracuje.

Pierwsza, druga i trzecia osoba liczby mnogiej

We do not work. My nie pracujemy.
You do not work. Wy nie pracujecie.
They do not
work. Oni/one nie pracują.

Jeśli powyższe jest dla Ciebie pomocne, to mnóstwo porad i dróg na skróty dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanych znajdziesz w mojej książce, którą niezmiernie Ci polecam czyś młodszy, czyś starszy! Zobacz poniżej. ⬇⬇⬇

Umiejętność numer 1 ✔

3 komentarze do “Kiedy „do”, a kiedy „does” w zdaniu? Present Simple #79”

  1. Does zgodnie z jego podstawową odmianą. Dodatkowo zastosowana jest inwersja podmiotu z tym właśnie czasownikiem i do lub does wychodzi na początek zdania. Oprócz tego litera „s”, która w zdaniu oznajmującym będzie na końcu czasownika. Możesz łatwo zapamiętać tę zasadę, że „gdy używasz does, to „s” idzie w las”. Ta sama zasada ma zastosowanie jeżeli w zdaniu oznajmującym mamy do czynienia z czasownikiem, który dla 3 osoby liczby pojedynczej kończy się przyrostkiem –es.” Bardzo pomocne byłoby podanie przykładowych zdań do tego objaśnienia.

    1. Stani, dziękuję za ten ważny komentarz. ? Zobacz proszę wpis. Dodałem, mam nadzieję, pomocne przykłady.
      Jeżeli potrzebne więcej przykładów, to spisałem je w książce. ? Pozdrawiam Cię serdecznie! ?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam