Tworzenie przysłówków końcówka -ly w angielskim – adverbs #31

tworzenie-przysłówków-angielski

Aktualizacja 21 maja 2022 przez Simple-English

Przysłówek to część mowy i jak już wcześniej pisałem opisuje szerzej czasownik, który występuje w zdaniu. Przysłówki mówią nam jak, kiedy lub gdzie dana czynność się odbywa. Przysłówek w języku angielskim tworzymy w bardzo łatwy sposób. Zobacz jak wygląda tworzenie przysłówków w angielskim.

Najprostsze na świecie tworzenie przysłówków;)

Przysłówki tworzymy przede wszystkim przez dodanie końcówki –ly do przymiotnika. Zobacz kiedy używać przysłówka.

Np:

He is slow runner – slow (przymiotnik).
On jest wolnym biegaczem.

He runs slowly – slowly (przysłówek).
On biega wolno.

Niekiedy przymiotnik i przysłówek mają taką samą formę na przykład dzieje się tak w przypadku słów:

fast:

He is a fast learner.
Jest uczniem/uczennicą “łapiącym” w mig. Lub zwyczajnie szybko się uczy.

Learn/learner – zobacz więcej na temat tworzenia rzeczowników

He learns fast.
On uczy się szybko.

hard:

She is a hard worker.
Ona jest ciężko pracującą (dziewczyną, kobietą).

She works hard.
Ona ciężko pracuje.

Hard występuje również w formie z –lyhardly i znaczy “prawie wcale” (a nie ciężko). Podobnie jak near “blisko” w formie z –ly – nearly i znaczy “prawie” (a nie blisko).

Jest to podstawowa umiejętność, którą należy opanować. Bo bez niej nie będziesz w stanie poprawnie formułować zdania.

Popularne przysłówki tworzone w ten sposób:

 • regularly – od regular – regularnie,
 • carefully – od careful – ostrożnie,
 • quietly – od quiet cicho,
 • quickly – od quick – szybko,
 • loudly – od loud głośno,
 • immediately – od immediate – nagle,
 • fluently – od fluent – płynnie,
 • continuously – od continuous – ciągle,
 • correctly – od correct – poprawnie,
 • greedily – od greedy – chciwie,
 • widely – od wide – szeroko,
 • urgently – od urgent – niezwłocznie,
 • monthly – od month – miesięcznie,
 • daily – od day – dziennie,
 • simply – od simple prosto, po prostu,
 • nervously – od nervous nerwowo,
 • lately – od late – ostatnio,
 • gracefully – od graceful – powabnie.

Tworzenie przysłówków w angielskim: Podsumowanie

Jak widzisz tworzenie przysłówków w angielskim nie jest aż tak skomplikowane. Oczywiście jeżeli znasz już jakąś część przymiotników. Sposobem na opanowanie przysłówków jest nauczenie się podstawowych przymiotników. Kiedy dostrzeżesz przymiotnik i przysłówek, będziesz wtedy z automatu wiedział jaka to część mowy.

Zauważ, że angielskie “y” w słowach: day i greedy, będące na końcu wyrazu przy tworzeniu przysłówka zmienia się na “i”.

Reklama


Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam