Posłuchaj o żywności modyfikowanej po angielsku [audio] #43

Aktualizacja 12 czerwca 2021 przez Simple-English

Dzisiaj historia o żywności modyfikowanej. Może nie interesujesz się tym tematem na chwilę obecną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji wypowiedzi doświadczonego, kanadyjskiego farmera dowiedzieć się o trudnościach, jakie napotkał podczas upraw modyfikowanych genetycznie.

Watro dodać, że wypowiedź ta jest dość ładnie skonstruowana i wybrzmiewa w niej amerykański akcent. Nie jest zbyt obszerna, także zajmie Tobie mało czasu. Inną sprawą, jest to, że pojawia się w niej wiele ciekawych i przydatnych słówek.

Jak podejść do tego tekstu? Najpierw przesłuchaj go bez patrzenia na tekst pisany, jeżeli masz odwagę;) spróbuj przepisać go na kartkę, tak jak słyszysz. Jak już spiszesz porównaj go z poniższym tekstem, który spisałem dla Ciebie wcześniej. Jeżeli Twój tekst będzie odbiegał od oryginału – głowa do góry. Uczysz się przecież najwięcej na własnych błędach. Pamiętasz? Popraw wszystkie błędy i zapamiętaj różnice pomiędzy oryginałem a twoimi zapiskami. Różnice, a nie poprawną pisownię. Zrób to zanim przejdziesz do tłumaczenia poniżej i do pełnego tekstu, który jest na końcu wpisu.

Prawa autorskie TVN (fragment programu Uwaga)

Tłumaczenie tekstu.

A the beginning the farmers were told that we’d now be able to feed a “hungry world”.
Na początku farmerom (rolnikom) mówiono, że będziemy w stanie teraz nakarmić “głodny świat”.

beginning początek, (dosłownie – zaczynanie) od begin zaczynać

farmers were told –  farmerom powiedziano – strona bierna – więcej w osobnym wpisie Tutaj.

be able tobyć w stanie (coś robić)

to feedkarmić

We’d always have sustainable agriculture and we’d have better yields.
Że będziemy mieli zawsze odporne (potrafiące wiele znieść) rolnictwo i będziemy mieli lepsze plony.

we’d havewe would haveBędziemy mieć. Nie tłumaczymy wouldzobacz wpis o czasownikach modalnych.

sustainable odporny, zrównoważony

better lepszy, od good dobry – stopniowanie przymiotników – więcej w osobnym wpisie już wkrótce.

And exactly the opposite has happened, so the farmers are saying „No more new GMOs”.
I stało się dokładnie przeciwnie więc farmerzy mówią – “Nigdy więcej nowych GMO – Organizmów Modyfikowanych Genetycznie”.

exactly dokładnie, przysłówek od exact dokładny – więcej o przysłówkach tutaj.

opposite przeciwny (jako przymiotnik), naprzeciwko (jako przysłówek)

has happened stało się – z widocznym skutkiem w dniu dzisiejszym. Jest to kolejny czas (present perfect) o którym więcej tu:)

saying – mówią (w czasie teraźniejszym ciągłym – zobacz wpis o tym czasie), od say – mówić.

Now with GMOs you have to use at least three time more chemicals.
Teraz z GMO musisz używać przynajmniej trzy razy więcej chemikaliów.

to useużywać

leastnajmniej od little mały – stopniowanie przymiotników

at leastprzynajmniej

The yields go down drastically. The lower yields and the nutritional content is not as good.
Plony spadają drastycznie. Niższe plony a zawartość składników odżywczych nie jest aż tak dobra.

go downspadać, obniżać się – tzw. phrasal verb – czyli dzięki dodaniu np. jakiegoś przyimka tworzymy jego nowe znaczenie, ale o tym więcej w osobnym wpisie.

as good tak dobre

as good as tak dobre jak

It has happened to us and will happen to you here in Poland.
To się stało z nami i stanie się także wami tutaj w Polsce.

will happenstanie się – czas przyszły prosty – szczegóły tutaj.

You no longer can have an organic farmer.
Nie możecie już mieć już organicznych farmerów (prowadzących takie gospodarstwa).

So you’ll lose that whole culture of food that you have here, or no longer be available for consumers here.
Więc stracicie tą całą kulturę żywności, którą macie tutaj, lub już nie będzie dostępna tutaj dla konsumentów.

Farmer on GMO problem

At the beginning the farmers were told that we’d now be able to feed a hungry world. We’d always have sustainable agriculture and we’d have better yields. And exactly the opposite has happened, so the farmers are saying „No more new GMOs”. Now with GMOs you have to use at least three time more chemicals. The yields go down drastically. The lower yields and the nutritional content is not as good. It has happened to us and will happen to you here in Poland. You no longer can have an organic farmer. So you’ll lose that whole culture of food that you have here, or no longer be available for consumers here.

Reklama


1 komentarz do “Posłuchaj o żywności modyfikowanej po angielsku [audio] #43”

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam