Angielskie okoliczniki czasu. Kiedy to robisz? Kiedy robią to inni? #51

angielskie-okoliczniki-czasu

Aktualizacja 12 czerwca 2021 przez Simple-English

W dzisiejszym wpisie zajmę się tematem: angielskie okoliczniki czasu. Jakie okoliczniki czasu występują w języku angielskim dowiesz się właśnie z tego wpisu.

Aby mówić dalej o okolicznikach czasu na początek wyjaśnijmy czym one są. Okoliczniki czasu odpowiadają w skrócie na pytania: kiedy? od kiedy? do kiedy? jak długo? Mówią nam one więcej o czasowniku (danej czynności ze zdania).

Reklama


W niektórych zdaniach angielskich dograłem wymowę, w zdaniach tych, w mojej opinii, występują trudniejsze lub “nietypowo” wymawiane słowa.

W zależności od tego w jakim czasie gramatycznym padną te pytania ( kiedy? od kiedy? do kiedy? jak długo?) czy Present Simple czy Prestent Continous i.in. możemy rozróżnić właściwe dla tych czasów okoliczniki czasu.

Przykładowe zdania zawierające angielskie okoliczniki czasu:

I am there once a week.
Jestem tam raz na tydzień.

Gina ate breakfast yesterday morning.
Gina zjadła śniadanie wczoraj rano.

Dodatkowo okoliczniki czasu mogą zajmować różne miejsca w zdaniu i może być ich w zdaniu więcej niż jeden. Zobacz przykłady okoliczników czasu w poszczególnych czasach.

Angielskie okoliczniki czasu: Present Simple

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz po podmiocie:

often często

often visit her.
Często ją odwiedzam (ja).

Zauważ że dźwięku “t” w słowie often nie czytamy.

usually zwykle

usually sit here for two hours.
(Ja) zwykle siedzę tutaj przez dwie godziny.

always zawsze

She always uses the best products for cooking.
Ona zawsze używa najlepszych produktów do gotowania.

never nigdy

He never says never.
On nigdy nie mówi nigdy.

Zauważ, że “s” na końcu says wypowiadamy tak, jak literę “z”.

ever kiedykolwiek

Do you ever sing under the shower?
Czy (ty) kiedykolwiek śpiewasz pod prysznicem?

rarely rzadko

They rarely go to the pub.
(Oni) rzadko chodzą do pub’u.

seldom rzadko

We seldom stay up late.
(My) rzadko siedzimy do późna.

frequently często

frequently drink fresh water.
(Ja) często piję świeżą wodę.

Zauważ, że słowa określające osoby (ja, ty, my itd.) w języku angielskim są koniecznym elementem.  W języku polskim używamy zwykle osób, aby podkreślić wagę znaczenia “podmiotowej” osoby w naszej wypowiedzi. Jeśli usuniesz w polskich tłumaczeniach słowo z nawiasu (które umieściłem tam specjalnie dla wyjaśnienia zagadnienia) i tak będziesz wiedzieć kogo ma dotyczyć ta wypowiedź (np. jej, jego, ich itd.). W języku polskim możemy pominąć osobę, ponieważ czasownik stojący po okoliczniku czasu odmieniany jest przez osoby i nie trzeba jej dodatkowo umieszczać w zdaniu. W angielskim jest to niemożliwe ponieważ czasownik nie jest odmieniany przez osoby.

Angielskie okoliczniki czasu występujące zaraz po podmiocie bądź jako dopełnienie:

regularly regularnie

regularly drink the tea.
Regularnie piję herbatę.

He exercises regularly.
On ćwiczy regularnie.

occasionally okazjonalnie

We occasionally watch the television.
Okazjonalnie oglądamy telewizję.

He visits us occasionally.
On odwiedza nas okazjonalnie.

very often bardzo często

very often speak foreign languages.
Bardzo często mówię w językach obcych.

She drives her car very often
Ona prowadzi swój samochód bardzo często.

Okloliczniki czasu występujące na początku zdania lub na końcu zdania:

from time to time od czasu do czasu

Talk to me from time to time.
Mów do mnie od czasu do czasu.

Wypowiedź, która może być skierowana zarówno do pojedynczej osoby, jak i grupy osób. W zależności do kogo zwraca się wypowiadający to zdanie.

From time to time they visit us.
Od czasu do czasu odwiedzają nas (oni).

every day każdego dnia

Every day the dog waits for his master.
Każdego dnia pies czeka na swojego pana

Master = mistrz, w tym kontekście Master = Pan.

He walks out the dog every day. On wyprowadza psa każdego dnia.

every month każdego miesiąca

Every month he gets the salary raised.
Każdego miesiąca (on) ma podwyższaną pensję.

My salary gets bigger and bigger every month. Moja pensja jest coraz większa każdego miesiąca.

once in a while raz na jakiś czas, czasami

Once in a while it’s good to be lucky.
Raz na jakiś czas dobrze jest być szczęściarzem.

You should visit us once in a while.
Powinieneś nas odwiedzać raz na jakiś czas.

Wypowiedź ta może być skierowana zarówno do pojedynczej osoby, jak i grupy osób. W zależności do kogo zwraca się wypowiadający to zdanie. W tym przypadku You może oznaczać “Ty” jak również “Wy”, gdyż takie jest między innymi tłumaczenie słówka You. „You” w liczbie mnogiej ma również formę grzecznościową Państwo/Pan/Pani. Jeżeli użyjesz „You” do nieznanej osoby na ulicy, to wynikać będzie z kontekstu, że używasz zwrotu grzecznościowego. W angielskim nie ma jednak wyraźnej granicy, jeżeli chodzi o użycie tego słówka w powyższych.

every now and then co jakiś czas, raz na jakiś czas

Make sure that every now and then you create something special
Upewnij się, że raz na jakiś czas tworzysz coś specjalnego.

You should get good sleep every now and then.
Powinieneś dobrze się wyspać raz na jakiś czas.

Angielskie okoliczniki czasu występujące na końcu zdania:

once a week raz na tydzień

I do my homework once a week.
Odrabiam pracę domową raz na tydzień.

4 times a year  4 razy w roku, 4 razy na rok

The Perfect Housewife cleans her windows 4 times a year.
Perfekcyjna Pani Domu myje okna 4 razy w roku.

twice a day dwa razy dziennie

He does not eat twice a day. He eats more.
(On) nie je dwa razy dziennie. Je więcej (razy).

every six weeks co sześć tygodni

We come to the village every six weeks.
Przyjeżdżamy na wieś co sześć tygodni.

Dowiedz się podstawowych informacji na temat czasu Present Simple.

Angielskie okoliczniki czasu: Present Continuous

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz na początku zdania, po podmiocie, bądź jako dopełnienie:

now teraz

She is singing now.
Ona teraz śpiewa.

Now they are preparing.
Teraz (oni) się przygotowują.

nowadays obecnie

Nowadays the population of European Foxes is rinsing in Australia.
Obecnie populacja lisa europejskiego rośnie w Australii.

Children are behaving strange nowadays.
Obecnie dzieci zachowują się dziwnie.

Jeżeli chodzi o okolicznik czasu “obecnie” jest tutaj drobna różnica w porównaniu z językiem polskim. Słówka “obecnie” w języku polskim na końcu zdania nie możemy użyć, gdyż zdanie będzie brzmiało co najmniej dziwnie.

these days obecnie

The child is eating less these days.
Dziecko obecnie je mniej.

These days the child is eating more.
Obecnie dziecko je więcej.

at the moment chwilowo, aktualnie, w tym momencie.

He may not be talking with you at the moment.
On nie może z tobą rozmawiać w tym momencie.

At the moment she is driving back home.
Aktualnie ona jedzie do domu (z powrotem).

at this moment  w tym momencie, teraz

They are entering the flat at this moment.
Wchodzą do mieszkania w tym momencie (oni).

At this moment we are closing all the doors.
W tym momencie zamykamy wszystkie drzwi.

at present teraz, obecnie

At present she is swimming in Europe.
Obecnie (ona) pływa w Europie.

He in not feeling well at present.
On nie czuje się teraz dobrze .

this season w tym sezonie

This season clothes with animal prints joined with colors are going to be in fashion.
W tym sezonie będą modne ubrania z nadrukami zwierzęcymi łączone z kolorami.

The snow is going to be heavy this season.
W tym sezonie śnieg będzie mocno padał.

“Seson” w języku angielskim znaczy również “pora roku”.
Dowiedz się podstawowych informacji na temat czasu Present Continuous.

Reklama


Zobacz drugi wpis odnośnie okoliczników czasu.

Chcesz dowiedzieć się na czym polega cały cykl uczenia się angielskiego? Jak dojść do wprawy konstruowania zdań angielskich oraz, jak swobodnie wykorzystywać takie informacje, jak powyżej przeczytaj moją książkę. Serdecznie polecam!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam