Kiedy używać THE i słowo numer 1 w angielskim #86

kiedy używać the w angielskim

Aktualizacja 12 czerwca 2021 przez Simple-English

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie: Kiedy używać the w angielskim, przypomnij sobie w jakich okolicznościach do tej pory widziałeś to słowo. Jeżeli chodzi o mnie, to pierwszy raz, kiedy je zobaczyłem to, gdy kończył się jakiś stary film lub bajka. Wtedy pojawiał się napis: The End – Koniec.

Jak się okazuje, mogłeś widzieć je wiele razy, bo jest to słowo, które statystycznie występuje w angielskim najczęściej. Co więcej, jest numerem jeden w grupie stu najczęściej występujących i tym samym, najważniejszych słów angielskich. Dzisiaj dowiemy się nieco więcej i co słowo oznacza. Chcesz wiedzieć już teraz, jak wymawiać to słowo, to skocz do wpisu o czasie teraźniejszym i w sekcji – A propos… dowiesz się na ten temat więcej.

Jest to tzw. przedimek określony (określnik) – a po angielsku definite article lub determiner. Polska nazwa “przedimek” znowu wskazuje, że tego typu słowo, występuje (i z tym wiąże się jego najważniejsza funkcja), przed rzeczownikami. Nazwę łatwo pomylić z przyimkiem, który też zwykle znajduje się przed rzeczownikami, ale ich funkcje są inne.

Gdy w słowniku znajdziemy tłumaczenie tego słowa, to zobaczymy przynajmniej 14 różnych zastosowań/możliwości użycia. Tutaj zajmiemy się tymi najważniejszymi.

Kiedy używać the? Podstawowe użycie.

Jak już mówiliśmy przedimek the poprzedza w zdaniu rzeczownik. Kiedy go używasz, dajesz do zrozumienia rozmówcy, że jest to właśnie ta znana mu rzecz, osoba, o której wiedzą obie strony lub w danym momencie ją widzą, np. The Sun – Słońce. Wszyscy wiemy, co to jest, więc użycie the przed słowem Sun jest nieodzowne. Angielskie the ma swoje odpowiedniki w języku polskim. Tymi odpowiednikami są zaimki wskazujące – ten, tamten, ta, tamta – używane w odniesieniu do czegoś lub kogoś znanego rozmówcy. Na ogół sięgamy po nie, aby podkreślić wagę stojącego za nimi rzeczownika. Zobacz przykład:

I see a car.
Widzę (jakiś) samochód.

The car is red.
Ten samochód jest czerwony.

W pierwszym zdaniu mamy do czynienia z przedimkiem nieokreślonym, bo mówimy o samochodzie, który dla naszego rozmówcy jest nieznany (bliżej nieokreślony) na czas wypowiadania tego zdania. W drugim zdaniu, dopiero kiedy rozmówca wie, o który samochód chodzi (być może też już widzi ten sam samochód), użyjemy przedimka określonego the.

Są przypadki, kiedy nie użyjemy przedimków ani określonego, ani nieokreślonego. Nie używa się ich, kiedy mowa ogólnie o jakiejś grupie rzeczy. Np. ogólnie o samochodach, które wiemy, że są kupowane przez ludzi.

People buy cars.
Ludzie kupują samochody.

Gdy jednak mowa o specyficznych samochodach np. sportowych, czy czerwonych, to wtedy go użyjemy:

Young people buy the red sports cars.
Młodzi ludzie kupują (te) czerwone sportowe samochody.

Zauważ, że użycie określników zależy od naszego kontekstu, bo mówimy tutaj o tych specyficznych czerwonych i sportowych samochodach. Gdy chodzi o nazwy własne ludzi i rzeczy zazwyczaj też nie stosuje się przedimka: John Smith (po naszemu: Jaśko Kowal), Poland. To samo tyczy się nazw przedmiotów szkolnych, czy naukowych: mathematics – matematyka, biology – biologia, history – historia, computer science – informatyka. Należy już używać the, kiedy przed nazwą państwa znajdą się rzeczowniki takie jak „republika”, „królestwo”: The Republic of Poland, The United Kingdom. The pojawia się też w nazwach rzek: The Vistula River – Wisła. Podobnie będzie, kiedy mówimy o nazwiskach rodowych, Habsburgowie, Brownowie, Kowalscy, to wtedy użyjemy już the: the Habsburgs/Browns/Kowalskis itd.

Ci ważni ludzie i inne użycia przedimka określonego the

Kiedy rozmawiają dwie przyjaciółki i jedna z nich spotkała lub była na koncercie Jana Kowalskiego (a wiemy, że jeden z nich hipotetycznie jest sławny), to użyjemy w zdaniu the.

I met John Kowalski.
You mean THE John Kowalski? Wow!

Spotkałam Jana Kowalskiego.
Masz na myśli TEGO Jana Kowalskiego? No! No!

Innym przykładem, gdzie w podobnej sytuacji użyjemy the, to kiedy jakaś rzecz jest np. wyjątkowa.

She is THE pianist of the century.
Jest pianistką stuleacia.

THE book of the year.
Książka roku (najlepsza).

THE French restaurant.
Najlepsza francuska restauracja.

Użycie the z datami

Kiedy uczymy się wskazywać daty w angielskim, to naturalnym staje się użycie the. Tak jak w poniższych przykładach:

Monday the 6th of May.
Poniedziałek szóstego maja.

December the 7th.
Siódmy grudnia.

W daty wpisuje się też być może mowa o rzeczownikach określające lata (lub erę), która jest odpowiednia dla jakiegoś trendu (temperatury, muzyki itp.) np.:

The fifties/sixties/nineties
Lata pięćdziesiąte/sześćdziesiąte/dziewięćdziesiąte.

Podwójne porównania i użycie the

Kiedy mówimy i podwójnych porównaniach mam na myśli tutaj zdania typu: Im mniej ćwiczę, tym mam mniej energii, Im więcej ćwiczę, tym więcej mam mięśni. Zobacz poniższe przykłady.

The more you practice the easier it becomes.
Im więcej ćwiczysz, tym łatwiejsze to się staje.

The sooner the better
Im wcześniej, tym lepiej.

Jak widzisz podwójne użycie the, odpowiada mniej więcej użyciu polskiego im…, tym…, co widać bezpośrednio w tłumaczeniach.

Kiedy używać the: podsumowanie

Jak widzisz gama użycia słówka składającego się z trzech liter, jest dość bogata. Stąd być może the jest słowem nr 1, które znajduje się na liście stu tych najpopularniejszych. Innym tutaj nie wspomnianym użyciem the, jest stopniowanie przymiotników, które omówiłem w osobnym wpisie.

Chcesz w końcu zacząć poznawać angielski i mówić nim bez problemów. Zachęcam Cię do lektury mojej książki, w której opisałem metody przejścia “od Zera do Bohatera” w poznawaniu języka angielskiego.

kiedy używać the
Zacznij tę podróż tutaj!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam