Angielski i koronawirus – zobacz jak się chronić [audio] #87

angielski-koronawirus

Aktualizacja 12 czerwca 2021 przez Simple-English

Niestety rzeczywistość jest taka, a nie inna. W Polsce pojawił się koronawirus – angielski: coronavirus, bo potwierdzono jego przypadki. Ile ich nie potwierdzono, tego nie wiemy. Dzisiaj wpis o tym, jakie środki mamy przeciwko temu wirusowi i co możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania. Wszystkie przydatne zwroty po angielsku.

Podróże i globalizacja

Jak powiedziała pani Jadzia z sanepidu [lek. med. Jadwiga Caban-Korbas] ten koronawirus COVID-19 (coronavirus deasease19 – choroba wywołana koronawirusem-19): “to jest wirus, który się pojawił świeżo, daje objawy podobne do wirusa grypy. Tym się tylko różni, że jest nowy, że jest prawdopodobnie odzwierzęcy. Pokonał barierę gatunkową i zaatakował człowieka, a jednocześnie nabył cechy, aby przenosić się z człowieka na człowieka”.

Nazwa corona pochodzi z łaciny, bo wirus pod mikroskopem wygląda, jakby miał koronę. A “korona” po angielsku to: crown [czyt. kraun].

corona w angielskim to zjawisko optyczne, które widoczne jest wokół słońca np. podczas zaćmienia. Polska nazwa jest zbliżona.

Wirus swój początek miał w Azji a rozprzestrzenia się głównie przez ludzi, który podróżują i podczas podróżowania – travelling (ang. brytyjski – podróżowanie) traveling (ang. amerykański – podróżowanie). Dzieje się to dość szybko, bo podróżowanie stało się bardzo łatwe (easy) i staliśmy się globalną wioską, jak powiedział Jackie Chan, który nota bene pochodzi z chińskiego Hongkongu:

We live now in a global village and we are in one single family. It’s our responsibility to bring friendship and love from all different places around the world and to live together in peace.
Żyjemy teraz w globalnej wiosce i jesteśmy jedną rodziną. Jest naszą odpowiedzialnością, aby przynosić przyjaźń i miłość ze wszystkich miejsc na świecie i żyć razem w pokoju.

Jackie Chan

Niestety z podróży można przywieźć nie tylko “przyjaźń i miłość”. Dlatego, jeżeli to możliwe powinniśmy działać, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa. Tyle słowem wstępu. Zobacz teraz przydatne informacje i zwroty angielskie cytowane za Światową Organizacją Zdrowia – World Health Organization (WHO), która radzi, jak to zrobić. Staraj się samemu zrozumieć tekst. Dopasuj przydatne słowa i ich tłumaczenie do kontekstu dla pięciu najważniejszych . Weź kartę i długopis, przetłumacz na piśmie z angielskiego na polski. Ćwicz angielski, niech ten nie-organizm (koronawirus) na coś się przyda.łu

1. Zmyj koronawirusa Wash off coronavirus

Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water.

Przydatne słownictwo:

Regularly and thoroughly – regularnie i dokładnie,
Alcohol-based – na bazie alkoholu,
Hand rub – żel do rąk (rub to czasownik: wcierać),
Clean your (hands, face, feet) – umyj (ręce, twarz, stopy),
Clean your (hands, face, feet) with soap and water – umyj (ręce, twarz, stopy) mydłem i wodą.

Why?

Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.

Przydatne słownictwo:

Kill viruses – zabijać wirusy,
Kills viruses – zabija wirusy (skąd wzięło się “s” na końcu słowa dowiesz się tutaj),
On your hands – na twoich rękach (dowiedz się więcej o przyimkach takich, jak on tutaj)

2. (Społeczne) dystansowanie się Social distancing

Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing.

Przydatne słownictwo:

Maintain – utrzymywać,
At least – przynajmniej (dowiedz się więcej o stopniowaniu przysłówków tutaj),
Distance – odległość,
Between – pomiędzy,
Yourself and anyone who – tobą i kimkolwiek kto,
Is coughing or sneasing – kaszle lub kicha (więcej o czasie Present Continuous tutaj).

Why?

When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease.

Przydatne słownictwo:

Small liquid droplets – małe kropelki cieczy,
Which may contain virus – które mogą zawierać wirusa,
Too close – zbyt blisko,
You can breath in – możesz zrobić wdech,
Including – włączając (np. w składzie, drużynie itd.),
If the person coughing has the disease – Jeżeli kaszląca osoba jest chora (dosł. ma chorobę), dowiedz się więcej o tworzeniu nowych słów tutaj i przedrostkach o funkcji podobnej, jak dis– w słowie disease.

3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust Avoid touching eyes, nose and mouth

Avoid touching eyes, nose and mouth

Przydatne słownictwo:

Avoid – unikać,
Touching – dotykanie (to tak zwany Gerund, czyli rzeczownik, który powstał od czasownika, bo touch, to dotykać – prosto o “gerundach” na razie tylko w książce),
Eyes – oczy – od eye – oko (zobacz, jak łatwo tworzyć liczbę mnogą w angielskim).

Why?

Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can enter your body and can make you sick.

Przydatne słownictwo:

Hands – ręce – od hand ręka,
Many surfaces – Wiele powierzchni (tu też liczba mnoga w słowie surface – powierzchnia, czy widzisz już pewną regułę?)
Pick up – zbierać, podnosić – to tzw. frejzal, zobacz czym jest i inne mu podobne,
contaminated – skażony (zobacz jak tworzymy czas przeszły w angielskim),
transfer – przenieść, przetransferować,
To – do,
From there – stamtąd,
Enter – wchodzić,
Can make you sick – może sprawić, że zachorujesz (dowiedz się więcej o czasownikach modalnych i jakie są funkcje np. sowa can – móc).

4. Ćwiczenie higieny oddychania Practicing respiratory hygiene

Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used tissue immediately.

Przydatne słownictwo:

Make sure – upewnić się,
People around you – ludzie dookoła ciebie,
Follow – podążać, przestrzegać,
This means – to znaczy,
Covering – przykrywanie,
Bent elbow – zgięty łokieć (dowiedz się czym są czasowniki nieregularne w czasie przeszłym tutaj),
Tissue – tkanka, tutaj: chusteczka,
Dispose of (sth) – pozbywać się czegoś, usuwać (zawsze z przyimkiem of)

Why?

Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene you protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.

Przydatne słownictwo:

Spread – rozsmarowywać np. masło, tutaj: rozprzestrzeniać,
Protect – chronić,
Protect from (viruses, the rain, the sun) – chronić przed (wirusami, deszczem, słońcem),
Cold – tutaj: przeziębienie, występuje też jako przysłówek: zimno,
Flu – grypa (np. bird flu – ptasia grypa).

5. Koronawirus to: gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem zwróć się o pomoc jak najwcześniej – angielski: Coronavirus is a fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early

Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority.

Przydatne słownictwo:

Stay home – pozostawać w domu,
To feel unwell – czuć się niedobrze (zobacz jak tworzyć nowe słowa dzięki przedrostkom),
To have fiver – mieć gorączkę (np. Saturday Night Fiver – “Gorączka sobotniej nocy”),
Difficulty – trudność,
Breathing – oddychanie,
Seek medical attention – poszukaj pomocy medycznej,
To call in advance – dzwonić wcześniej,
To follow the directions – przestrzegać wytycznych,
Health authority – organy ds. (do spraw) zdrowia.

Why?

National and local authorities will have the most up to date information on the situation in your area. 

Przydatne słownictwo:

Local authorities will have – władze lokalne będą miały (dowiedz się więcej, jak konstruować czas przyszły w angielskim)

Pełny artykuł WHO znajdziesz tutaj.

Angielski koronawirus: podsumowanie

Jak widzisz to małe, znienawidzone i nikomu niepotrzebne stworzenie na coś się przydaje. Koronawirus wyjątkowo się przydał, dzięki niemu poznaliśmy nieco angielski i liznęliśmy nieco “medycznej nomenklatury”. Jak widzisz do poznania angielskiego, tak aby tłumaczyć sobie dowolny tekst potrzebujesz podstawowych informacji, które dadzą ci możliwość jego zdekodowania (wszystkie niezbędne, znajdziesz zgrupowane w mojej książce). Może to być nieco trudne, kiedy jesteś na początku drogi. Jeżeli chcesz zacząć przygodę z angielskim powinieneś rozpocząć od poznania najważniejszej umiejętności w angielskim. Poznaj umiejętność nr. 1, dzięki której zaczniesz poznawać angielski na całego w dziecinnie prosty sposób!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam