Np. po angielsku (na przykład) i inne skróty #83

np. skrót angielski

Aktualizacja 28 maja 2023 przez Simple-English

Np. (na przykład) po angielsku to: for example [czyt. for egzempyl] i oznaczamy go w pisowni e.g. Dalej dowiesz się więcej o pochodzeniu tego skrótu i jak go poprawnie wypowiadać. W tym wpisie zobaczysz też inne skróty, które najczęściej napotkasz w angielskim.

Skróty am pm

Co oznaczają połączenia liter am pm? To je widzimy chyba najczęściej, kiedy do czynienia mamy z godziną, którą ktoś zapisał właśnie przy użyciu tych skrótów. Mamy też z nimi do czynienia, gdy ustawiamy czas na sprzęcie, który ma zaprogramowany taki system godzinowy. Aż ostatecznie pojawiły się one w angielskiej wersji opowiadania o UFO. Czasami pisane są też jako a.m. lub p.m. (z kropkami) i odnoszą się do specyficznego odmierzania czasu w języku angielskim. Rozwinięciem tych skrótów są łacińskie słowa: ante meridiem (am) – przed południem – i post meridiem (pm) – po południu. Wszystkie godziny po północy (łącznie z 12 w nocy) do południa oznaczane są właśnie jako am, a wszystkie godziny po południu (łącznie z 12 w południe) do północy – jako pm.

 • Od godziny 9:00 do 14 padało…
  From 9:00 am till 2:00 pm it was raining heavily…

Jak zauważysz w tym wpisie, kolejne skróty angielskie też swoje korzenie mają w łacinie.

Np. po angielsku to e.g.for example

Polskie np. opisujemy po angielsku skrótem: e.g. W wersji brytyjskiej spotykane czasem bez kropek: eg. To skrót pochodzący z łacińskiego exempli gratia i znaczy nic innego po angielsku, jak tylko: for example – na przykład. Kiedy taki skrót napotkasz w tekście, przeczytasz go czytając, jak rozwinięcie tego skrótu czyli for example. To samo tyczy się mówionego języka. Używaj tej wersji, bo jest to bezpieczniejsza opcja, jeżeli chodzi o poprawność. Spotkasz też wersję, gdzie skrót ten czytany jest po prostu, jako litery alfabetu eg w języku angielskim, ale w mowie zwykle nigdy nie powiesz e.g. [i, dżi].

 • Lubię mówić różnymi językami, np. po angielsku…
  I like speaking different languages, e.g. in English…

Co znaczy angielski skrót i.e.?

I.e. występuje głównie w tekście i na ogół nie słyszy się kogoś, kto wymawiałby ten skrót jako litery z alfabetu [aj, i]. Kiedy natkniesz się w tekście na taki skrót, to przeczytaj go: that is. Na polski przetłumaczyć go można jako: „to jest” (polskie tj.) i pochodzi od łacińskiego id est. Kiedy używamy tych słów czy w angielskim, czy w polskim, to chcemy wyjaśnić czy doprecyzować bardziej to, co wcześniej w z zdaniu zostało napisane lub zrobić to za pomocą przykładu.

 • Umiem mówić różnymi językami, tj. angielskim, francuskim, rosyjskim.
  I can speak different languages, i.e. English, French, Russian.
 • Sklep jest zamknięty w środku dnia, tj. od 13 do 14.
  The shop is closed during the day, e.i. from 1 p.m. till 2 p.m.

Reklama

Skróty Mr., Ms., Mrs.

Skrót Mr.

Nie ma problemu z użyciem skrótu Mr., który tyczy się mężczyzny i znaczy po prostu “pan” (żonaty, czy nie – bez różnicy na status cywilny i wiek) – Mister, który wywodzi się od słowa Master – Pan (jak np. pan w powiedzeniu: “Pan i władca”).

 • Pan Kowalski,
  Mr. Kowalski,
 • Pan Jones [czyt. dżouns],
  Mr. Jones,
 • Pan Biden,
  Mr. Biden.

Problematyczne może być rozszyfrowanie kolejnych skrótów odnoszących się do tytułowania osób. Mam tu na myśli: Ms. i Mrs.

Skrót Mrs.

Angielski tytuł Mrs. odnosi się do mężatki od 17-to wiecznego Mistress (podobnie jak MissMs. W polskim, nie mamy takiego tytułu, który łatwo moglibyśmy przyporządkować. Zwykle użyjemy po prostu słowa: Pani… Wymowa tego słowa po angielsku można powiedzieć, że składa się ze słowa bazowego Miss (co znaczy panna i też jest tytułem kobiety, jak podają źródła, do 20 roku życia – brak tutaj skrótu – na końcu w tym słowie wyraźne “s” [czyt. mys]) dokładamy do niego w przybliżeniu –is i czytamy [czyt. mys-yz] – gdzie na końcu słyszymy “z”.

Jako ciekawostkę zaznaczyć tu można, że wymowa jest identyczna, jak dla słowa miss, które oznacza po polsku oprócz tytułu panna, również „tęsknić”. Kiedy to on lub ona tęskni, to gramatycznie poprawnie (w czasie Present Simple) będzie dołożyć do tego czasownika w tych osobach końcówkę –es. Będzie to ta sama identyczna wymowa. Tutaj więcej o osobach i o co chodzi.

 • Pani Obama,
  Mrs. Obama,
 • Pani Kowalska
  Mrs. Kowalski

Skrót Ms.

Ms. tyczy się kobiety (pani) i nie ujawnia stanu cywilnego kobiety (mężatka czy nie). Przy odnoszeniu się do kobiety, kiedy nie chcemy go wskazywać użyjemy właśnie Ms. Słowo to czytamy [myz]. I jest to zwrot podobny do angielskiego Mr., które nie mówi o stanie cywilnym mężczyzny. W brytyjskim angielskim zwykle nie używamy po Ms kropki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, owszem.

Nasz e.g., Ms, Mrs czy Mr. to nie akronimy ani nie angielskie skrótowce literowe

Powyższe wymienione to po prostu skróty od słów i wyrażeń. Nie są one akronimem (np F.B.I. – Federal Bureau of Investigation – Federalne Biuro Śledcze), gdzie powstaje on od pierwszych liter dłuższej nazwy. Modne w świecie maili: FYI, co oznacza For Your Information – Do Twojej Informacji. Albo też modne jest w świecie komunikatorów internetowych i emotikonów, jak np. YOLO, którego rozwinięciem będzie: You Only Live Once – Żyjesz tylko raz. Jest to jednak temat na osobny wpis. W innym wpisie dowiesz się natomiast o angielskim w pracy i języku korporacyjnym, gdzie też dużo skrótowców.

Jeżeli chcesz zacząć poznawać angielski inaczej niż w szkole, zapraszam Cię do lektury mojej książki! Wiem, że informacje, które tam znajdziesz zmienią Twoje postrzeganie angielskiego. Poznaj umiejętność nr 1. Udanego tygodnia!

Chcesz pobrać fragment książki?

Np. po angielsku
Umiejętność nr 1!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam